17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü açmazlardan kurtulmasının çarelerini arayanlar olmuştur. Durumun vahametini gören bazı padişahlar ve sadrazamlar duruma çözümler aramışlardır. Bu çabalar çerçevesinde bazı ıslahat çalışmaları olmuştur.

  1. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğundaki ıslahat hareketleri ilk kez 17.Yüzyılda başlamıştır. Duraklama olarak bilinen bu dönemde yapılan ıslahat çalışmalarının gayesi İmparatorluğu yükselme devrindeki eski gücüne döndürmektir. Bu devirdeki ıslahat çalışmaları devrin sadrazamları ve padişahları tarafından hazırlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Duraklama dönemi yani 17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri şöyledir:

​​​​​​Bu ıslahatların esas amacı, İmparatorluğu eski gücüne yeniden kazandırmaktır

17.Yüzyıl dönemi ıslahatlarının çıkış gayesi son derece doğru olmakla birlikte geniş tabanlı bir istişare neticesi alınmamıştır. Bu ıslahatlar tamamen kişilere bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple de ıslahatlar gerçek sorunlara çözüm olabilmekten uzak olmuştur. İstişare ve ortak akıl ürünü olmayan bu ıslahatlar diğer yandan halk desteğinden de yoksun bulunmaktaydılar

17.Yüzyıl ıslahatları için iyi niyetle yola çıkılmışsa da sorunları temeline inerek gerçekten çözüm olacak tedbirler olmaktan uzak uygulamalara gidilmiştir. Hatta bu sorunlar baskı ve şiddet yoluyla çözülmeye çalışılmıştır

17.Yüzyıl Islahatlarına saray, asker ve ulema bile karşı çıkmıştır.

Duraklama devri, yani 17.Yüzyıl ıslahatlarında Avrupa uygulamaları örnek alınmamıştır. Oysa bu dönemde Avrupa’da her alanda çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşanmaktaydı.

Islahat çalışmaları devlet politikası haline gelmemiş, görevde bulunan kişilerin görev süreleri ile kısıtlı kalarak süreklilik arz etmemiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet