18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

  1. yüzyıl ıslahatları tarih açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple sınavlarda da genelde sorulmaktadır. Öğrencilerin 18. yüzyıl ıslahatlarını ve bu ıslahatların genel özelliklerini bilmesi oldukça önemlidir.
  1. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri Nelerdir?
  1. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir. Bu nedenle bu dönemde çeşitli ıslahatlar yapılmıştır. 18. yüzyılda tahta çıkan padişahlar şu şekildedir;

III. Ahmet (1703-1730)

  1. Mahmut (1730-1754)

III. Osman (1754-1757)

III. Mustafa (1757-1771)

  1. Abdulhamit (1774-1789)

III. Selim (1789-1807)

1718 ile 1730 yılları arası Lale Devri olarak isimlendirilmektedir. Pasarofça Antlaşmasının imzalanması ile batının daha üstün olduğu da kabul edilmiştir. Lale Devri bu antlaşmanın imzalanması neticesinde başlamıştır. Bu dönem Patrona Halil isyanına kadar devam etmiştir. Zevk ve eğlencenin ön planda olduğu bu dönemde çeşitli yenilikler de yapılmıştır.

Lale Devri döneminde;

İlk defa çiçek aşısı uygulaması yapıldı.

İlk defa Fransa’nın Paris şehrinde geçici elçilik kurulmuştur.

Bu dönemde batının üstünlüğü kabul edilmiştir.

İlk kağıt fabrikası Yalova’da açılmıştır.

İlk defa bu dönemde çini atölyeleri kurulmuştur.

  1. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar ise;

Aslı Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa’ya 1. Mahmut tarafından görev yetkisi verilmiştir.

Bu dönemde batının askeri üstünlüğü ilk defa kabul edilmiştir.

Fransa kapitilasyonları sürekli olmuştur.

Topçu ve humbaracı ocakları Avrupa’dan esinlenilerek tekrar kurulmuştur.

Orduda bölük, tabur ve alay sistemi oluşturulmuştur.

III. Mustafa döneminde yapılan ıslahatlar;

İki iç borç alınmıştır.

Sürat Topçuları isimli bir ocak kurulmuştur.

Deniz Mühendishanesi bu dönemde açılmıştır.

Maliye ile ilgili bir takım yenilikler yapılmıştır.

  1. yüzyılda yapılan ıslahatların tamamı batıdan esinlenilerek yapılmıştır. Osmanlı bu dönemde Avrupa2nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Islahatlar genellikle askeri alanlarda gerçekleşmiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet