3 Mart 1924 Tarihinde Kabul Edilen Kanunlar Nelerdir?

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe sokulan kanunlar, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin değişim, dönüşüm ve ilerlemesinde etken olan, bunun da yasal düzenlemesini sağlamış olan İnkılap ya da Devrim Kanunları diye bilinen kanunlardır.

3 Mart 1924 Tarihinde Kabul Edilen Kanunlar Nelerdir?

Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1924 tarihinde TBMM tutanaklarına geçen, meclis açış konuşmasında : “Cumhuriyetin bugün de ileride de kesinlikle ve sonuna kadar her türlü saldırılardan korunması” için dinin ve ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini vurgulamıştır. İşte bu konuşmasından iki gün sonra da çok önemli olan Devrim Kanunları çıkarılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen bu Devrim Kanunları şunlardır:

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. ( Eğitimde Birlik Yasası. Bu Kanun ile eğitim birliği ilkesi yaşama geçirilmiştir, milli eğitim ve eğitimde birlik tesisi edilebilmiştir.

429 sayılı Şeriyye ve Evkaf Vekaletleri kaldırılmıştır. ( Bu bakanlık kaldırılarak daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.)

431 sayılı Kanunla Halifelik kaldırılmıştır. ( Bu kanunla günümüz laik rejim açıkça deklare edilmiştir.)

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet