Aksiyom Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Matematikte, Mantıkta Aksiyom Örnekleri…

Fransızca kökenli aksiyom sözcüğü aynı zamanda terimdir.

Aksiyom Nedir; TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Aksiyom sözcüğü konuşma dilinde çok sık kullanılan bir sözcük değildir. Aksiyom sözcüğünün manasını öğrenmek için değişik kaynaklara başvurulmaktadır. Bu kaynakların başında da Türk Dil Kurumu gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında aksiyom sözcüğünün karşısında ” belit” açıklaması yer almaktadır.

Matematikte, Mantıkta Aksiyom Örnekleri

Aksiyom kelimesi Matematik alanında bir terimdir. Aksiyom; doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önerme, belit. Aksiyom ya da belit, önermelerin temeli ve ön dayanağı niteliğindeki önermelerdir. Belitler yani aksiyomlar kendiliğinden apaçıktır.

İşte belitlere dayanan bir felsefe, belitlerin yanlışlığı ortaya çıkınca çöker. Mantıkta aksiyom kanıtlanamaz, kanıtlanmayı gerektirmez. Buna göre her belit bir ilkedir, fakat her ilke bir belit değildir. Örnek vermek gerekirse;

Her bütün, kendini meydana getiren parçalardan büyüktür.

İki farklı noktadan tek bir doğru geçer.

Doğal sayının ardışığı doğal sayıdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet