Ali Şir Nevai Kimdir? Hayatı, Eserleri Ve Edebi Kişiliği

Ali Şir Nevai’nin tam ismi Nizamüddin Ali Şir Nevai’dir. Daha çok Ali Şir Nevai adı ile bilinmektedir.

Ali Şir Nevai Kimdir?

Ali Şir Nevai 15. yüzyılda yaşamış olan bir Türk şairdir. Yazmış olduğu şiirleri ile kısa sürede ünlenmiştir. Ali Şir Nevai aynı zamanda yazar ve siyasetidir. Bir dönem dilbilimci ve ressamlık mesleğini de sürdürmüştür. Ali Şir Nevai yazılı eserleri ile kısa sürede ünlenmiştir. Yazmış olduğu eserleri Çağatayca dili ile yazılmıştır. Çağatay kültüründe de Ali Şir Nevai en ünlü şahsiyetlerdendir. Günümüzde türbesi İran’ın Nişabur şehrinde bulunmaktadır.

Ali Şir Nevai Hayatı

Ali Şir Nevai 1441 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüzde Afganistan’ın Herat şehrinde dünyaya gelmiştir. Hicri takvime göre ise Ramazan ayında 844 yılında dünyaya gelmiştir. Ali Şir Nevai doğduğunda Timur devleti dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesiydi. Herat şehrinde dünyaya gelmiş ve burada eğitim hayatına başlamıştır. Ali Şir Nevai’nin ailesi de Çağatay ailesinden gelmektedir. Çağatay sülalesinin en önemli ailelerinden gelmektedir. Ailesi de “emir” unvanı almış yüksek mertebelere gelmiş ailelerden bir tanesiydi.

Ali Şir Nevai henüz küçük yaşlarda iken babasını kaybetmiştir. Saray’da eğitim almaya başlamış ve eğitim hayatını bir müddet burada sürdürmüştür. Timur’un torunu olan Ebu Kasım Bey’in yanında yetişmiş bir şairdir. İmar eserleri ile bilinmektedir.

Ali Şir Nevai Eserleri

– Hamse
– Çihl Hadis
– Mir’atu-l Ezvan
– Muhakemet’ul Lugateyn
– Mecalisu’n Nefais
– Külliyat-ı Devavin

Ali Şir Nevai Edebi Kişiliği

Ali Şir Nevai eserlerini Çağatayca ve Türkçe yazmıştır. Aynı zamanda Farsça dili ile de yine yazmış olduğu eserleri vardır. Anadolu’dan uzak ve daha çok Çağatay kültürü ile eserlerini ortaya koymuştur. Yazmış olduğu şiirler platonik ve romantik şiir türleridir. Şiirleri aşk temalıdır. Aynı zamanda lirik şiir anlayışını da benimsemiş olan Ali Şir Nevai şiirleri çok canlı şiirlerden oluşur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet