Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Hangileridir Ve Ortak Özellikleri Nelerdir?

1048 tarihindeki Pasinler Savaşı ile birlikte Bizans’ın direnişini kırmayı başaran Türkler, 1071 tarihinde Malazgirt Savaşı’yla onları bozguna uğratmıştır. Anadolu üzerindeki Bizans hâkimiyetine kesin bir biçimde son vermişlerdir. Sultan Kılıçaslan liderliğinde Anadolu içerisinde beylikler kurmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar geçen sürede bu beylikler çeşitli bölgeler de hâkimiyetlerini devam ettirmiştir.

Türk Beylikleri Anadolu’da Nasıl Kurulmuştur?

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun Türkler için yaşam alanı haline gelmesi, Türkiye tarihinin başlangıç şekli olarak kabul edilir. Anadolu’da kurulmuş olan bu beyliklere Türkçe adlar verilmesi ve bununla birlikte kervansaray, cami, han, şifahane ve medrese gibi sosyal tesislerin kurulması, Anadolu’nun Türkleşmesini büyük ölçüde hızlandırmıştır. Bunun dışında İlk Türk Beylikleri, Anadolu topraklarını Gürcü, Haçlı ve Ermeni gibi tehlikelere karşı canları pahasına korumayı sağlamışlardır.

Anadolu’da Kurulmuş Olan İlk Türk Beylikleri Nelerdir?

Anadolu’da çok sayıda Türk beyliği kurulmuştur. Bu beyliklerin isimlerini ve kuruluş merkezlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Saltukoğulları, Erzurum’da kurulmuştur.

Mengücekoğulları, Erzincan’da kurulmuştur.

Çaka Beyliği, İzmir’de kurulmuştur.

Danişmendliler; Tokat’ta, Malatya’da, Sivas’ta, Kayseri’de ve Amasya civarında kurulmuştur.

Artuklular, Güneydoğu Anadolu’da kurulmuştur.

Dilmaçoğulları, Bitlis’te kurulmuştur.

Çubukoğulları, Harput’ta kurulmuştur.

Yınaloğulları, Diyarbakır’da kurulmuştur.

Anadolu’da Kurulmuş Olan İlk Türk Beyliklerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Anadolu’da kurulmuş olan çok sayıda ilk Türk beylikleri mevcuttur. Bu beyliklerin her biri birbirinden farklı olan özellikleri bünyelerinin içerisinde barındırır. Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Bu beyliklerin hepsi Malazgirt Savaşı’nın ardından Anadolu’nun fethedilmesi ile görevlendirilmiş olan Türk komutanların aracılığı ile kurulmuşlardır.

Bizans’a ve Haçlılara karşı başarı ile mücadele etmişlerdir.

Anadolu’nun Türkleşmesinde oldukça büyük bir rol oynamışlardır.

Türk-İslam kültürünün ve medeniyetinin büyük ölçüde gelişmesinde önemli niteliğe sahip olan katkılarda bulunmuşlardır.

Bu beylikler ilk olarak Anadolu’yu iskân edip, pek çok şehirler kurmuştur. Kurulmuş olan şehirlere ve kasabalara ise Türkçe isimler vermişlerdir.

Bu beylikler kurucularının isimlerini almıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet