Animizm Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Animizm Örnekleri Nelerdir?

Animizm kelimesi, felsefe ve dinde sıkça ele alınan bir kavram olmaktadır. Halk arasında anlamı fazla bilinmeyen bu kelime genellikle canlandırma şeklinde ifade edilmektedir.

Animizm Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Animizm kelimesi anlam olarak, evrende yer alan her türlü bitki, hayvan, taş, toprak gibi varlıkların bir ruhunun olabileceğini varsayan bir inanç olarak ifade edilmektedir. Animizm kelimesi, Latince anima kökünden türetilmiş bir kelime olmaktadır. Bu kelime canlı ve cansız tüm varlıkların bir ruhunun olduğunu belirten bir inanç şekli olarak nitelendirilmektedir. Animizm kelimesi felsefede, canlılık düşüncesinin uyku ve uyanıklık durumlarının birbirine karışması şeklinde ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Uyku sırasında görülenlerle uyanıkken yaşananların birbirlerine benzer olduğu dile getirilir.

Türk Dil Kurumuna göre animizm kelimesi, canlılık özelliği kazanmış ve canlıcılık şeklinde açıklanmaktadır. Animizm kavramı, doğada bulunan her varlığın maddi olarak yer kaplamasından başka manevi olarak da bir ruhunun olduğuna inanan bir düşünce sistemidir. Animizm, evrende bulunan nesnelerin ruhlarının insan ruhu ile benzer özelliklerinin olduğunu ifade etmektedir.

Animizm Örnekleri Nelerdir?

Jean Piaget üç ve dört yaşlarındaki çocukların animizm özelliği taşıyan davranışlarının olduğunu ileri sürmektedir. Bu dönemdeki çocukların canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayıramadığını bu yüzden cansız olan varlıklara da canlıymış gibi davrandıklarını ifade etmektedir. Örnek olarak oyuncağını yere düşüren çocuğun oyuncağını yerden kaldırarak ondan özür dilemesi ve onun canının yandığını düşünmesi animizm kavramı ile açıklanmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet