Anlamına Göre Cümleler Nedir, Kaça Ayrılır? Kısaca Konu Anlatımı

Cümleler yapılarına göre sınıflandırılmaktadır. Anlamına göre cümleler de farklılık göstermektedir. Anlamına göre cümle türleri Türkçenin önemli konularından bir tanesidir. Bunun yanında sınavlarda da sıklıkla çıkmaktadır.

Anlamına Göre Cümleler Nedir, Kaça Ayrılır?

Türkçe cümleler en temel hali ile olumlu cümleler ve olumsuz cümleler, soru cümlesi, ünlem cümlesi olarak ayrılmaktadır. Bu grupların alt başlıkları olarak da istek, dilek, emir cümleleri bulunur.

Anlamına göre cümleler etken, edilgen, ettirgen, oldurgan çatılı cümleler olarak da ifade edilmektedir. Bu cümleler içerisinde de olumlu, olumsuz, ünlem ve soru cümleleri mevcuttur.

Olumlu Cümleler Nelerdir?

Bir iş, hareket, oluş bildiren cümleler olumlu cümle olarak ifade edilmektedir

Bize geldiğin için çok mutlu oldum.

Yarın görüşürüz.

Bu cümleler olumlu cümlelere örnek olarak gösterilebilir.

Olumsuz Cümleler Nelerdir?

Fiil cümlelerinde bir işin ya da oluşun meydana gelmeyeceğini ifade eden cümlelerdir. İsim cümlelerinde ise kavramın var olmadığını belirtmek amacı ile kullanılmaktadır.

Fiil cümlelerini olumsuz yapmak için olumsuzluk eki veya ne……ne bağlacı kullanılabilir. İsim cümlelerini olumsuz yapmak için ise “değil” kelimesi veya ne…..ne bağlacı kullanılabilir. Bunun yanında -siz eki ile de isim cümleleri olumsuz yapılabilmektedir.

Bu ıssız adada hem susuz hem de elektriksizdir.

Bu şehri daha önce hiç görmedim

Adana bu mevsimde soğuk değildir

Bazı cümleler ise yapı olarak olumsuz olmasa da anlam bakımından olumsuz olabilmektedir.

Tsunamiden korkmayan yoktur.

Annesinin gelmesini istemiyor değildi.

Kavgaya karışanlar suçsuz değildi.

Cümle kurulumları bazı zamanlar aynı anlamı verecek bir biçimde olumlu veya olumsuz olarak kurulabilir.

Soru ekleri anlam bakımından olumlu çekimlenmiş fiillerle kullanıldığında olumlu bir cümle, olumlu çekimlenmiş fiillerde anlamca olumsuz bir cümle meydana getirebilmektedir.

Sen gel dersin de o gelmez mi?

Bu ayda erik olur mu?

Soru Cümleleri Nelerdir?

Bir bilgi veya cevap almak için kurulan cümleler soru cümlesi olarak isimlendirilmektedir. Bir cümlenin soru cümlesi yapılabilmesi için isimden veya fiilden sonra “mu, mı, mi, mü” soru eklerinin gelmesi gerekir. Bu ekler kendinden önce gelen yüklem ile birleştirilmez ve ayrı olarak yazılır.

Kitap okudun mu?

Bize geldin mi?

Ünlem Cümlesi Nedir?

Sevinç, korku, heyecan gibi duyguları ifade etmek için kullanılan cümlelerdir.

Çok güzel olmuşsun!

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet