Apolar Kovalent Bağ Nedir, Nasıl Oluşur?

Kısmen çift kutup oluşturan bağlara polar kovalent bağ ismi verilir. Polar bağlarda net olan kuvvet sıfırdan genelde farklıdır. Bağı meydana getiren iki element atomunun arasında bulunan elektronegatiflik değerinde görülen fark artması durumunda bağın polarlığı da aynı ölçüde artar.

Apolar Kovalent Bağ Nedir?

Apolar kovalent bağ ya da apolar bağ aynı cins olan iki tane ametal atom arasında ortaya çıkan bir kovalent bağ çeşididir. Bu şekilde ortaya çıkan moleküllere ise element molekülü ismi verilir. Bu moleküller içerisinde ortaklaşa kullanılmakta olan elektronlar her iki atomun çekirdeği tarafından eşit bir oranda çekilir. Bunun sebebi, çekirdek yüklerinin aynı olmasıdır. Apolar bağ, diğer deyiş ile kutupsuz bağ şeklinde ifade edilir. Örnek olarak verildiğinde; N2, H2, O2 molekülleri aynı tür olan atomlardan oluşan iki atomlu yapıya sahip moleküllerdir ve bu atomlar arasında mevcut olan bağ apolar kovalent bağdır.

Apolar Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?

Aynı cins olan ametal atomlarının arasında elektron paylaşılması ile ortaya çıkan kutupsuz yapıya sahip olan bağa apolar kovalent bağ adı verilir. Apolar bağ, aynı çeşit ametal atomlarının arasında ortak kullanılmakta olan elektronların eşit bir kuvvet ile çekilmesi ile birlikte meydana gelir.

Polar Kovalent Bağ İçin Ne Örnek Verilebilir?

Farklı tür ametaller arasında ortaya çıkan bağa polar kovalent ya da kutuplu bağ adı verilir. Elektronlar iki tan atom arasında eşit bir şekilde paylaşılmamasından dolayı kutuplaşma ortaya çıkar ve bu duruma polar kovalent bağ adı verilir. Örnek olarak, HF molekülüne bakıldığında hidrojen ile flor atomları arasında elektron ortaklığı ile birlikte polar kovalent bağ ortaya çıkar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet