Arapça Munfasıl Zamirler Ve Anlamları Nelerdir?

Arapçada zamirler iki şekildedir. Bunlar munfasıl ve muttasıl zamirler şeklindedir. İsim yerini tutan kelimeler zamir olarak isimlendirilmektedir. Munfasıl zamirler ayrık zamir olarak isimlendirilmektedir. Muttasıl zamirler ise bitişik zamir olarak isimlendirilmektedir.

Arapça Munfasıl Zamirler ve Anlamları Nelerdir?

Munfasıl zamirler kelimelere bitişmeden farklı bir kelime olarak yazılabilmektedir. Munfasıl zamirler de kendi arasında iki çeşittir. Bunlar;

Merfu munfasıl zamir

Mansub munfasıl zamir

Merfu Munfasıl Zamir: Zamirlerin sonları cümlede bulundukları yerlere göre değişkenlik göstermemektedir. Bunlar mebni kelime olarak isimlendirilmektedir. Mebni kelime; cümledeki yeri neresi olursa olsun, fail ya da mef’ul, mezafun ileyh fark etmeksizin her zaman tek hal olarak olan kelimelere verilen isimdir.

Merfu munfasıl zamir, ref olması gereken durumlarda kullanılmaktadır. Bu zamirler ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Bu nedenle de bu zamirlerin kullanıldığı cümlelerde zamir genelde cümlenin ögesi olan mübteda şeklinde olmaktadır.

Munfasıl zamirler, Türkçedeki ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleri olarak ifade edilmektedir. Örneğin; Ali öğrencidir şeklinde bir cümle kurduğumuz zaman yine Ali’den bahsedeceğimiz ikinci cümlede ali yerine hüve zamiri kullanılmaktadır. Burada Ali mübteda olmaktadır. Ali yerine kullanılan hüve de cümlede mübteda olmaktadır.

Mef’ul munfasıl zamirlerin başa geçmesi halinde vurgunun kuvvetlenmesi için yalnız, sana, ancak, ancak ona anlamlarını vermektedir.

Fail munfasıl zamirler cümlede ismin yerini tutarak fail yerine geçmektedir. Fail zamirler fiiller ile kullanıldıkları zaman fiilin önünde kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanımının dışında fiilden sonra gelirlerse o zaman failine vurgu kazandırmaktadır. Zamirlerin pekiştirilmesi işlemi tekrar edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Muttasıl zamirlerde ise zamir birleşmiş isimden sonra geliyorsa o muttasıl zamirin mukabili olan munfasıl zamir ise anlamın pekişmesini sağlamaktadır.

هُمْ ile أَنْتُمْ munfasıl zamirlerinin ardından hemze-i vasıl gelmesi halinde cazimli mimler zamme ile hareketlenmektedir.

Arapça zamirler munfasıl ve muttasıl olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu nedenle zamirler öğrenilirken buna dikkat edilmesi ve kurallara uygun bir şekilde cümle kurulması gerekmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet