Bani Ne Demek? Bani Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Bani ifadesi yerine Türkçede yapan eden kişi deyimi kullanılmaktadır. Bani kelimesinin Türkçede kullanımı daha eski zamanlara dayanır.

Bani Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK bani ifadesinin Arapça bir kelime olduğunu açıklamakta ve bunu bir örnek ile dile getirmektedir. Örnek irdelendiğinde bu ifadenin daha az kullanıldığı ve eserlere geçtiği anlaşılmaktadır. TDK, açıklaması;

– Kurucu ve kurulumda bulunan kimse.
– Yapan kimse şeklindedir.

Bani Ne İçin Kullanılır?

Bani ifadesi eski kullanımlarda bulunmaktadır. Bani teriminin sıfat olarak kullanımları bulunmaktadır. Eski edebi eserlerde ve Arapça ifadelerin kullanımlarında rastlanan bir kelimedir. Bani ifadesi bir eseri oluşturan ve ortaya koyan kişilere denir. Örneğin, şair, yazar veya yönetmen.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet