Basamak Adları Nedir? Kısaca Konu Anlatımı

Sayıların yan yana gelmesi ile iki basamaklı sayıları ortaya çıkar. Aynı zamanda bahsedilen sayıların basamak isimleri ile birlikte basamak değerleri de bulunur.

Basamak Nedir?

Basamak ya da hane, matematik içerisinde bir sayıyı meydana getiren rakamlardan her birinin bu sayı içindeki konumunu ifade etmektedir. a, b ve c birer rakama dahil olmak üzere; ab sayısı iki tane basamaktan meydana gelen bir sayı olduğu için “iki basamaklı”, abc sayısı ise üç tane basamaktan meydana geldiği için “üç basamaklı” sayı şeklinde adlandırılır.

Basamakların İsimleri Nelerdir?

Onluk sayı sistemi içinde, tam sayılarda en sağda olan basamak “birler basamağı” olarak adlandırılır. Birler basamağının solunda yer alan basamak ise “onlar basamağı” şeklinde isimlendirilir. Onlar basamağının solundaki kısım ise “yüzler basamağı” biçiminde adlandırılır. Basamak adları, 10’un artan üsleri biçiminde sürekli bir şekilde devam eder. Basamaklar, bir sayının yazılı ve sözlü bir şekilde ifade edilmesini oldukça kolaylaştırır.

Basamak Adları İle Beraber Basamak Değerleri Nedir?

Sayıları bir araya getiren ve yazmak için kullanılan işaretlere rakam ismi verilir. Rakamlar toplamda on tanedir ve yan yana gelme sureti ile iki tane basamaklı sayıların elde edilmesine yardımcı olur. Rakamlar sıralamak gerekirse: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır.

On tane rakam olduğu görülmektedir. Basamak ise rakamların yazılmış bulunduğu bölüme denilmektedir. Örnek olarak iki rakamın yan yana gelmesi durumunda iki basamaklı sayılar meydana gelir. Bu sayılara; 46, 34, 55, 28 ve benzeri çok şekilde iki basamaklı sayılar türetilebilir. Üç basamaklı olan sayılara ise; 365, 758, 912, 144 ve benzeri şekilde sayılar örnek verilebilir.

Basamak Konusu İçin Örnek Nasıl Yapılır?

Bir yıl içinde 52 tane hafta vardır. 52 sayısı ele alındığında hem basamak değerlerinin hem de basamak adlarının yazılışı şu şekilde olur:

Sayı: 52

52 sayısının onluk ve birlik basamakları, 5 onluk ve 2 birlik şeklinde okunur.

Basamakların adlarıysa, onlar basamağı ve birler basamağı şeklindedir.

Basamak değeri hesaplandığında iki basamak toplanır. 50 + 2 şeklinde toplama yapılır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet