Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Eserleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı, eserleri ve özellikleri gibi spesifik bir konunun tüm ayrıntılarını bu yazımızda bulacaksınız.

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Eserleri ve Özellikleri

Bugünkü Türk Edebiyatı çeşitli merhalelerden geçerek günümüzdeki seviyeye ulaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Divan Edebiyatı vardı. Osmanlı’nın son döneminde Batı uygarlığının etkisi ile gelişen Türk Edebiyatı bugünkü çağdaş seviyeye gelmiştir.

Batı kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatı şu dönemlere ayrılmaktadır:

Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( 1860-1895 )

Servet-i Fünun Edebiyatı ( Edebiyat-ı Cedide ) ( 1895 -1901 )

Fecri Ati Edebiyatı ( 1909 – 1911 )

Batı Etkisinde Türk Edebiyatının Eserleri ve Özellikleri

Tanzimat Dönemi yeni yeni batı tarzında edebiyat ürünlerinin görülmeye başlandığı devredir. Tanzimat döneminde ilk kez makale, tiyatro, öykü ve roman gibi türler ortaya çıkarılmıştır. Şiirde de yeni biçimler ve konular denenmiştir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatının en önemli özellikleri toplumsal olayların tema olarak ilk sırada yer almasıdır. Tanzimat dönemi sanatçılarından bazıları Agah Efendi, Şinasi; Namık Kemal ve Ziya Paşa’ dır. Tanzimat döneminin eserlerinden bazıları Şinasi’nin çıkardığı Tasvir-i Efkar gazetesi, yine ilk tiyatro eseri olan tek perdelik bir komedi olan “Şair Evlenmesi” de Şinasi’ nin eseridir. Ünlü vatan şairi olarak da tanınan Namık Kemal’ in ” Vatan Yahut Silistre”, ” İntibah” adlı eserleri.

Edebiyat-ı Cedide yani Servet-i Fünun dönemi 1896 yılında başlamıştır. Bir grup sanatçının ortaya koyduğu bu hareket yine aynı insanların çıkardıkları bir derginin de adı olmuştur.

Serveti Fünun Edebiyatının özelliklerinden biri toplumsal olaylardan çok kişisel duyguları işleyen bir edebiyat olmasıdır. Serveti Fünun dönemi edebiyatçılardan bazıları ve eserleri şöyledir: Recaizade Ekrem “Araba Sevdası”, Abdülhak Hamit özellikle “Makber “şiiri ile ünlenmiştir. Abdülhak Hamit’ in eserlerinde Romantizm edebi akımının etkisi bariz şekilde görülmektedir. Eserlerinde ruh, ölüm, sonsuzluk gibi soyut kavramları yanı sıra aşk ve doğa temalarını işlemiştir.

Fecr-i Ati Topluluğu ise Meşrutiyet Döneminde daha yenilikçi bir grup sanatçı tarafından kurulmuştur. Bu topluluğun önde gelen sanatçıları Süleyman Nazif ve Ahmet Haşim’dir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet