Bilim Felsefesi Nedir? Bilim Felsefesi Filozofları Ve Görüşleri Nelerdir?

Bilim felsefesi içerisinde toplamda 4 ana alt bölüm yer almaktadır. Bu bölümlere yönelik filozofların da görüşleri yer almaktadır.

Bilim Felsefesi Nedir?

Tam olarak bilim felsefesi bilimin ne olduğu ve bilimin yapısını inceleyen bilimsel bilginin statüsünü ele alan ve bilimsel yöntemlerin anlamını araştıran bir felsefe bölümüdür. Bilim felsefesi aynı zamanda bilginin iç yapısını ve gelişimini de incelemektedir. Bilim felsefesi bilimsel kuramları ele alarak bunların tarihini açıklar ve değerlendirilmesini yapar. Bilim felsefesi bilimin konumunu ve gelişimini de ele almaktadır. Bilim felsefesinin alt bölümleri şunlardır;
– Epistemoloji
– Estetik
– Etik
– Ontoloji

Bilim Felsefesi Filozofları ve Görüşleri Nelerdir?

1) Karl Popper
Karl Poppper’a göre bilim kuramının temeli ele alınmalıdır. Karl’a göre bilimsel yöntem için zorlu bir deney yolundan geçer. Bir bilimsel teorinin yanlış olabilmesi için reddedilebilir olması gerekmektedir.

2) Thomas Kuhn
Bilimsel felsefeci filozoflardan bir diğeridir. Thomas Kuhn’a göre bilimsel bilgi doğrusal ya da sürekli olarak devam etmez. Periyodik olarak devam eder. Bir olay olur ve o şekilde sıçrayarak yeni bir bilimsel bilgi ortaya çıkar. Bu sıçramalarına ise paradigma kayması der.

3) Imre Lakatos
Imre lakatosa göre bilimde tam olarak hakikat gerçekleşmemektedir. Doğruluğu temin altına almak için genel geçer ya da herhangi bir şekilde evrensel ya da rasyonel yöntemler bulunmamaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet