Binler Bölüğü Ve Birler Bölüğü Nedir? Matematikte Bölükler Konu Anlatımı

Bölükler birler bölüğünden başlamak suretiyle binler ile devam eder ve daha sonra milyonlar üzerinden sürdürülür. Bu sayede basamak sayıları grupları ayrılmak suretiyle daha etkin bir şekilde anlaşılabilmektedir. Özellikle rakamları okumak amaçlı bölükler büyük bir kolaylık sağlar

Binler Bölüğü ve Birler Bölüğü Nedir?

Öncelikle matematikte bölük nedir bununla başlamak gerekir. Basamakların her 3 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya bölük denmektedir. Bu bağlamda bölükler sağ taraftan başlar ve devam eder. Sayının sağ tarafından başlayarak ilk 3 rakam ele alınır ve daha sonraki rakamlar da 3’er şekilde ayrılır. Böylece üçerli gruplar halinde ayrım gerçekleşmesi ile beraber, sayılar basamakları üzerinden çok daha etkin bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Özellikle ilk 3 rakam ve sonraki 3 rakam çok fazla kullanılır. Bu doğrultuda herhangi bir sayının ilk 3 rakamını bir araya gelmesi ile birler bölüğü oluşur. Daha sonraki üçlü rakam ise binler bölüğünü meydana getirmektedir.

Örnek: 546350

Yukarıdaki örnek üzerinden bakıldı vakit 350 sayısı birler bölüğünü oluşturmaktadır. Daha sonra gelen 546 sayısı ise binler basamağını meydana getirir. Tabii bu binler, onbinler, yüzbinler şeklinde ifade edilmektedir.

Matematikte Bölükler Konu Anlatımı

Sayı basamakları üçer bölük halinde ayrılır. Yapılan bu ayrım ile beraber rakamlar belli bir gruplara bölünmektedir. Böylece sağ taraftan başlayarak sola doğru birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü, milyarlar bölüğü şeklinde devam eder. Ziya matematikte birler, onlar ve yüzler şeklinde üç farklı biçimde ele alınmaktadır. Bu biçim her bölük adına ele alınır ve uygulanır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet