Birleşik Çekimli Fiil Nedir? Cümle Örnekleri İle Birleşik Çekimli Filler

Birleşik çekimli fiilleri oluşturmak için, basit zamanlı fillere bir takım ekler eklemek gerekmektedir. Bu sebeple de kişilerin birleşik zamanlı fiilleri öğrenebilmeleri için ilk olarak basit zamanlı fiilleri öğrenmesi gerekmektedir.

Birleşik Çekimli Fiil Nedir?

Bir tane kip eki alan fiiller basit zamanlı fiil olarak isimlendirilmektedir. Bu tarz kipler dilek kipi veya haber kipi şeklinde olabilmektedir. Bahsedilen iplerden yalnızca bir tanesini barındıran cümleler basit zamanlı fiil olarak isimlendirilmektedir.

Basit zamanlı kiplere “geliyorum” kelimesi örnek olarak verilebilir. Bu kelime haber kiplerinden şimdiki zaman ekini almıştır. Bir tane kip alması nedeni ile basit zamanlı fiil olarak ifade edilebilmektedir.

Birleşik zamanlı fiillerde ise birden fazla kip kullanılır. Bu nedenle birleşik çekimli fiil dendiği zaman iki tane kip ekinin yan yana geldiğinin düşünülmesi gerekmektedir. bu iki adet kip görülen geçmiş zaman ile şimdiki zaman kipi olarak ifade edilebilir.

Bu duruma örnek olarak “gelmeliymişsin” verilebilir. Burada gereklilik kipi ile duyulan geçmiş zaman kipi beraber kullanılmıştır. Burada iki tane kip yan yana kullanıldığı için birleşik çekimli fiil olarak ifade edilmektedir.

Birleşik zamanlı fiillerde üç tane çekim vardır. Bunlar;

Şart Birleşik Zamanlı Fiiller

Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller

Hikaye Birleşik Zamanlı Fiiller

Hikaye Birleşik Zamanlı Fiiller Nelerdir?

Bu tür kelimelerde basit zamanlı bir fiilin yanına ek olarak duyulan geçmiş zaman eki gelir. Bu şekilde bir haber alma ve gelecekte meydana gelecek bir durum anlatılmış olur. “Çalışıyormuş” buna örnek olarak verilebilir. Burada hem öğrenilen geçmiş zaman hem de gelecek zaman eki kullanılmıştır.

Şart Birleşik Zamanlı Fiiller Nelerdir?

Bu tür kelimelerde basit zamanlı fiillere şart kipi getirilir. Bu da eylemin yapılma ihtimali ile farklı bir eylemin yapılmasına şart olarak ifade edilmektedir. “Geliyorsa” örnek olarak verilebilir.

Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller Nelerdir?

Burada basit zamanlı fiillere geçmiş zaman eki gelir. Bu da haberi alma ile gelecekte gerçekleşen bir durum anlatılmaktadır. “geliyormuş” kelimesi rivayet birleşik zamanlı fiillere örnek olarak verilebilmektedir. Burada öğrenilen geçmiş zaman ve gelecek zaman ekleri beraber kullanılmıştır. Bu sebeple birleşik zamanlı fiil olarak adlandırılmaktadır ve gelecek zamanın rivayeti şeklinde ifade edilir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet