Bitki Ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Ve Ortak Özellikler Nelerdir?

Hayvanlar, protistler ve mantarlar ayrı olarak ökaryotik hücrelere sahip iken, parazitler ve arkea ise çok daha basit prokaryotik hücrelere sahip olurlar. Bitki hücreleri, kloroplastlar, hücre duvarları ve merkezi koful ile birlikte diğer organizmaların hücrelerinden bu konuda ayrılır. Bitki hücreleri içerisindeki kloroplastlar, glikoz üretebilmek için fotosenteze tabi tutulabilirler. Bunu yaparken de hücreler karbondioksiti kullanırlar ve oksijeni ise serbest bırakırlar.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Bitki ve hayvan hücrelerinin arasında çeşitli farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:

Hayvan hücresi içerisinde hücre çeperi bulunmaz. Bitki hücresi içerisinde selülozdan meydana gelen çeper mevcuttur.

Hayvan hücresi biçim olarak yuvar ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Hayvan hücresiyse sabit ve dikdörtgen biçimindedir.

Hayvan hücresinde bir ya da çok daha fazla küçük vakuol bulunmaktadır, bitki hücrelerinden çok daha küçük bir yapıya sahiptir.

Sentriyoller bütün hayvan hücrelerinde bulunmaktadır. Bitkilerde ise yalnızca düşük bitki formlarında bulunmaktadır.

Hayvan hücreleri içerisinde kloropolast bulunmaz. Bitki hücrelerinin ise kendi yiyeceklerini yapabilmek için kloroplastları vardır.

Plastidler hayvan hücresi içerisinde yer almazken bitki hücresinde bulunur.

Lizozomlar hayvan hücresi içinde sitoplazmada meydana gelir. Hayvan hücresinde ise genelde belirgin değildir.

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bitki ve hayvan hücrelerinin çok sayıda ortak özelliği bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

İki hücre çeşidinde de hücre zarı bulunur.

Her iki hücrede de sitoplazma vardır.

Bitki hücresinde de hayvan hücresinde de çekirdek mevcuttur.

İki hücre çeşidinde de koful vardır.

İki hücre çeşidinde de mitokondri mevcuttur.

İki hücre çeşidinde de ribozom bulunur.

İki hücrede de endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği vardır.

İki hücre çeşidi de çıplak gözle görülemez.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet