Çekimli Diller Hangileridir? Bükümlü Dillerin Özellikleri Nelerdir?

Çekimli dillerde ekler kelimenin sonuna, ortasına veya başına gelebilir. Hint – Avrupa dilleri veya Sami dilleri bu grup içerisinde yer almaktadır.

Tek Heceli Diller

Te heceli diller adından da anlaşılacağı gibi tek heceden oluşur. Kelimeler her zaman kök halindedir. Bir cümle oluşurken çekimsiz kelimeler bir araya gelmektedir. Kelimenin sıralanışına göre ise cümle oluşmaktadır. Konuşma sırasında anlam karmaşasının önüne geçmek içinde zengin bir vurgu sistemi oluşturulmuştur.

Tek heceli diller Çin – Tibet grubuna dâhildir. Yapım ve çekim eki bulunmaz. Kelime kullanıldığı yer göre anlam kazanır. Kelime yerine göre isim, edat, sıfat ve eylem yerine geçebilmektedir.

Çekimli Diller (Bükümlü Diller)

Çekimli dillerde yeni kelimeler türetilmektedir. Bu türetme sırasında ise kelime kökleri değişir. Farklı bir şekle dönüşür. Ekler kelimenin farklı yerlerine gelebilir. Kelime kökü sırasında ana sesler yeni kelimede de aynı şekilde kalır. Hint- Avrupa dilleri ve Sami dilleri bu grupta yer almaktadır.

Çekimli Diller Hangileridir?

Çekimli diller Sami dilleri ve Hint – Avrupa dilleri olarak bilinen dillerdir. Bu dillerin bazı özellikleri bulunmaktadır. Tek çekimli dillerden yapı olarak farklıdır. Hint Avrupa dilleri ise Almanca, Fransızca, Hintçe ve Farsçadır. Arapça çekimli diller grubudur.

Bükümlü Dillerin Özellikleri Nelerdir?

Çekimli dillerin bazı özellikleri vardır. Çekimli dillerde ön ek, iç ek ve son ek bulunmaktadır. Eklenme yerleri kelimede farklılık göstermektedir. Kelimenin önüne, ortasına veya arkasına eklenebilirler. Bükümlü dillerde ekler ünsüzlerden oluşmaktadır. Bükümlü dillerde çekim sonrası kelimenin anlamı değişir ve yeni kelime ortaya çıkar. Bu dilde yeni sözcüklerin oluşturulması sırasında kök değişmektedir.

Eklemeli Diller

Eklemeli dillerde fiil ve isim çekimleri ile oluşan yeni kelimelerde kök değişmez. Kökün ön veya arka kısmına bazı ekler getirilir. Kelime çekimi gerçekleştirilmiş olur. Türkçede sondan eklemeli bir dil grubudur. Türkçede vurguda sona ilave edilen eklere yapılır. Ural- Altay dil grubu bu gruba dâhil olmaktadır.

Eklemeli (Bitişken) Dillerin Özellikleri

Eklemeli dillerde yapım ekleri ve çekim ekleri ilave edilir.

Köke yapım ekleri getirilir ve yeni sözcükler oluşturulur.

Yeni sözcükleri türetme aşamasında ise kök değişmez.

Türkçe, Moğolca, Macarca, Fince bu dil grubuna girer.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet