Cenap Şahabettin Kimdir? Hayatı, Eserleri Ve Edebi Kişiliği

Cenap Şahabettin eserlerini İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına göre yazmıştır. Batı etkisi de yine eserlerinde görülmektedir.

Cenap Şahabettin Kimdir?

Cenap Şahabettin Türk şair ve aynı zamanda bir yazardır. Servet-i Fünun edebiyatının kurucuları ve önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor. Cenap Şahabettin Manastır doğumlu olan bir şairdir. Batı etkisinde Tanzimat edebiyatında ve Fecr-i Ati’de eserlerini ortaya koymuş bir yazardır.

Cenap Şahabettin Hayatı

Cenap Şahabettin 1870 yılında Manastır’da dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Osman Şahabeddin Bey’dir. Cenap Şahabettin’in babası Osmanlı Rus harbinde şehit olmuştur. Babası şehit olduktan sonra henüz 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul’a gönderildi. İlk olarak Tophane semtinde Mekteb-i Feyziyye’ye başlamıştır. Daha sonra da Eyüp Askeri Rüştiyesi’ne devam etmiştir. Eyüp Askeri Rüştiyesi’nin yıkılmasına karar verildikten sonra Gülhane Askeri Rüştiyesi’ne geçmiştir. 1880 yılına kadar burada okuduktan sonra mezun olmuştur. Daha sonra da Tıbbiye idadisine başlamıştır.

Eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Tıbbiye eğitimini tamamlayınca Paris’e gitmiştir. Paris’te cilt hastalıkları üzerine ihtisas yapmıştır. Buradan döndükten sonra yüzbaşı rütbesi unvanı ile askerliğini Haydar paşa hastanesinde yapmıştır. 1914 yılında emekli olmuştur.

Cenap Şahabettin Eserleri

– Tamat
– Seçme Şiirler
– Yalan
– Elhan-ı Şita
– Bütün Şiirler
– Hac Yolunda
– Küçükbeyler
– Körebe
– Merdud Aile
– Avrupa Mektupları
– Medine’ye Varamadım
– Nesr-i Harp
– Suriye Mektupları
– William Shakespeare
– Kadı Burhanettin
– Afak-ı Irak

Cenap Şahabettin Edebi Kişiliği

Cenap Şahabettin eserlerini yazarken dilbilgisi kurallarına hiç önem göstermemiştir. Şiirlerinde de tamlamalara yer vermiştir. Sembolizm akımından etkilenmiş ve bundan dolayı batılı anlamda eserler ortaya koymuştur.

Cenap Şahabettin şiirlerinde nesir musikisi kullanmıştır. Şiirlerde hem süslü hem de ağır dil kullanmıştır. Aynı zamanda eserlerinde deyimlere ve tamlamalara yer vermiştir. Şiirleri genellikle aşk temalıdır. Aynı zamanda bazı şiirlerinde doğa temalar da görülmektedir. Şiirlerinde kelimelerle yapılmış resim olarak adlandırılmaktadır. Cenap Şahabettin tam anlamıyla bir nesir ustası olarak bilinir. Aynı zamanda eserlerinde çok sağlam bir üslup kullanmıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet