Çevre Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Çevre Kirliliği

Çevre, insan ya da başka bir canlının hayatı boyunca ilişkilerini sürdürmüş olduğu dış ortamdır. Toprak, hava ve su bu çevrenin fiziksel olan unsurlarını, insan, hayvan ve bitki ise biyolojik unsurlarını göstermektedir.

Çevre Kirliliği Nedir?

Doğanın temel olan fiziksel unsurları hava, su ve de toprak üzerinde bazı olumsuz etkilerin oluşması ile de ortaya çıkan, canlı öğelerin yaşam aktivitelerini olumsuz bir yönde etkilemekte olan çevre sorunlarına da çevre kirliliği denilmektedir. İnsanlar, bu toplumsal yaşam ilişkilerinde doğal kaynaklar kullanarak ve teknoloji geliştirerek, ekonomik bazı faaliyetlerde bulunurlar. Böylece bu faaliyetlerin gelişimi ile de insanlar kendilerine yapay olan çevreyi oluşturmaktadırlar.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

Çevre kirliliğinin pek çok sayıda nedenleri vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir.
– Göçler ve de düzensiz şehirleşme,
– Katı atıklar ve çöpler,
– Kişi başına kullanılmakta olan enerji, su, kağıt, vb. artışı,
– Gübre ve de zirai mücadele ilaçları,
– Ormanların tahrip edilmesi, yangınlar ve de erozyon,
– Aşırı olan otlatma ya da doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
– Motorlu araçlar ya da deniz araçları,
– Maden, kireç, taş ya da kum ocakları,
– Konutlardaki ya da işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği,
– Atmosferik olaylar ile doğal afetler,
– Kanalizasyon suları arıtılmaksızın alıcı olan ortamlara verilmesi ve de sulamada kullanılması,
– Kaçak avlanma,
– Sulak alanların ve de göllerin kurutulması,
– Arazilerin yanlış kullanımı,
– Televizyon, bilgisayar ya da röntgen; tomografi ve benzeri; bazı tıbbi cihazların yaygınlaşması ile de meydana gelen radyasyon,
– Endüstriyel ya da kentsel kaynaklı olan gürültü çevre kirliliğini meydana getirmektedir.

Çevre Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir?

Günümüzde çevre kirliliği pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

– Dünya coğrafyasının değişmesi,
– Su kaynaklarının tükenmesi,
– Küresel ısınma gibi bir takım iklim değişiklikleri,
– Enerji kıtlığı,
– Yiyecek ya da İçecek kıtlığı,
– Erozyon ile verimli olan toprağın yani besin veren kaynakların kaybolması,
– Canlıların nesillerinin tükenmesinin bir sonucu olarak biyolojik çeşitliliğin azalması gibi konular çevre kirliliğinin sonuçları olmaktadır.

Çevre Kirliliğinin Çeşitleri

Hava kirliliği, araçların egzozlarından çıkan zehirli gazlarla beraber ısınmak için kullanılan yakıtların doğaya salınmasıyla oluşan çevre kirliliği türüdür. Gürültü kirliliği, gereksiz sesli uyaranların kullanılması, araç motorlarının rahatsızlık verici sesleri çevre kirliliği çeşididir.

Su kirliliği, sanayi atıklarının ve de kanalizasyon atıklarının denizlere atılması sonucu ortaya çıkan bir kirliliktir.

Toprak kirliliği, atıkların geri dönüştürülmemesi ya da olduğu gibi doğaya atılmaması ile ortaya çıkan bir çevre kirliliği türüdür.

Radyoaktif kirlilik, nükleer enerji santrallerinin neden olduğu bir çevre kirliliği türüdür. Bu çevre kirliliğinin artmasında genel olarak silah fabrikalarındaki artış çalışmalarının da payı büyüktür.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet