Çiçeğin Kısımları Ve Görevleri Nelerdir?

Çiçekli bitkilerde çiçeğinde hayatını idame ettirmesi ve çoğalması için bölümleri ve görevleri bulunmaktadır. Çiçek sapı, taç yapraklar, çanak yapraklar çiçek bölümleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca çiçeklerin erkek ve dişi üreme organlarının yapısı ile tam çiçek ve eksik çiçek konularına da değinilmektedir.

Çiçeğin Kısımları

Bitkilerin çeşitleri arasında görülen çiçeğin kısımlarında; çiçek sapı, çanak yapraklar, taç yapraklar, dişi organ ve erkek organ bulunmaktadır. Tüm kısımlar çiçeğin yaşamının devam etmesi ve üremesinde etkili rol almaktadırlar. Çiçeğin kısımları da aşağıdan yukarıya doğru incelenir. Kök, gövde ve yaprak olarak ayrı ayrı incelenmektedir. Bazıları da ilkel olarak nitelendirilir.

Çiçeğin Kısımlarının Görevleri

– Çiçek Sapı: Çiçek ile bitki gövdesini birbirine bağlar. Taşıma ve iletimde görevlidir.
– Çanak Yapraklar: Çiçeğin en altında yer alır. Çiçeği tomurcuk halinde iken korur. Fotosentez ile çiçeği besler.
– Taç Yapraklar: Çanak yaprağın iç kısmında birkaç sıra halinde bulunurlar. Renklilerdir ve çiçeğin güzel görünümünü sağlar. Tozlaşmaya yardımcı olur. Böcekleri kendine çeker ve dişi organı korur.
– Dişi Organ: Yumurta oluşturma görevlerini yerine getirir. Yumurtalık, dişicik borusu ve tepecik kısımları bulunmaktadır.
– Erkek Organ: Erkek organlar sapçık ve başçık olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Erkek organ üzerinde bulunan keselerde ana üreme hücreleri bulunmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet