Darülfünun Nedir? İlk Darülfünun Hangisidir, Ne Zaman Açılmıştır?

Darülfünun kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Dar ve fünun sözcüklerinin birleşimi ile oluşmuş bir kelime olarak ifade edilebilir. Darülfünun kelimesi üniversite anlamına gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Darülfünun Nedir?

Darülfünun kelime anlamı olarak üniversite anlamına gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde medreselerden farklı olarak bir yüksekokul olarak kurulmuştur. Darülfünun kelimesi üniversite manasında kullanılmakta olan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan gelmiş olan bir kelime olarak bilinmektedir. Darülfünun, yükseköğretim döneminde gençlerin kaçarak Avrupa’ya gitmelerini engellemek için açılmış olan bir kurumdur.

Darülfünun kelimesi, ikinci meşrutiyet döneminde kurulmuş olan bir kurumdur. Darülfünun gençlerin Avrupa’ya gitmelerini önlemek ve ülkede kalarak eğitim almalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İlk Darülfünun Hangisidir, Ne Zaman Açılmıştır?

Darülfünun, ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Gençlerin yükseköğretim alabilmeleri için kurulan bir kurum olarak ifade edilebilir. Medrese dışında bir yükseköğretim açma fikri ilk defa Sultan Abdülmecid döneminde ortaya atılmıştır. İlk darülfünun açılması ise 23 Temmuz 1846 yılında gerçekleşmiştir. Darülfünun, eski zamanlarda, günümüzün üniversiteleri yerine geçmekte olan bir yükseköğretim kurumudur. Kurulma fikri ilk kez 1845 yılında ortaya atılmıştır. 1846 yılında ise Darülfünun kurulmuştur ve öğrenciler eğitim almaya başlamıştır.

Darülfünun 1933 yılında reform edilerek İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür. Aynı zamanda Darülfünun Osmanlı döneminde kurulan ilk modern üniversite olarak da bilinmektedir. Günümüzde darülfünun üniversite olarak hala eğitim vermekte olan bir kuruluş olarak da ifade edilebilir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet