Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler Nelerdir? Kısaca Konu Anlatımı

Denetleyici ve düzenleyici sistemler iki kısma ayrılır. Bunlardan ilki sinir sistemi, ikincisi ise iç salgı bezleridir. Sinir sistemi; boşaltım, solunum, sindirim, hareket ve destek ile birlikte üreme sistemlerinin de kontrol edilmesini sağlayarak düzenlenmesine imkan verir.

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Nedir?

Canlıların vücudunda bulunan hücreler, organ ve sitemlerin beraber ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamakta olan, yaşamsal fonksiyonları yöneten ve bu fonksiyonların kontrolünü gerçekleştiren sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem adı verilir. Denetleyici ve düzenleyici sistemler, sinir sistemi ve endokrin ya da bir başka ifadeyle iç salgı sistemlerinden meydana gelmektedir.

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Nelerden Oluşur?

Denetleyici ve düzenleyici sistemler, canlı vücudu içerisinde sinir ve endokrin sistemleri ile beraber ve birbirlerine bağlı şekilde çalışırlar. Sinir sistemi oldukça hızlı bir şekilde çalışıp organları süratle etkilerken, endokrin sistemiyse daha yavaş çalışır ve organları uzun vadede etkiler. Ayrıca organların denetlenmesine yardımcı olur. Bunun en önemli sebebi, hormonların kan vasıtası ile taşınmasıdır. Hayvanlarda ise sinir ve endokrin sistemleri beraber bulunmaktadır. Bitkilerde yalnızca salgı sistemi mevcut olmaktadır.

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Özellikleri

Denetleyici ve düzenleyici sistemler çok sayıda ve birbirinden farklı nitelikleri bünyelerinde barındırır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Bu sistemler pek çok sinir hücresinden meydana gelir

Vücudun hafıza, öğrenme ve yönetim merkezi bu sistemlerdir.

Duyu organlarından gelebilecek bilgileri değerlendirmek ve cevap oluşturmak denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevidir.

Yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesini sağlarlar.

Kan basıncını düzenlerler.

Vücut sıcaklığının normal düzeye gelmesini sağlarlar.

Hormonların salgılanma işlemini kontrol ederler.

Sinir Sistemi Hangi Bölümlerden Oluşur?

Sinir sisteminin içinde çok sayıda organ bulunur ve bu organların çeşitli nitelikleri bulunur. Sinir sistemi kendi içerisinde şu kategorilere ayrılır:

Beyin

Omurilik soğanı

Omurilik

Beyincik

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet