Divanı Hümayun Nedir, Görevleri Nelerdir? Divanı Hümayün Nerede Toplanırdı, Özellikleri Nelerdir?

Divanı Hümayun 15. yüzyılın ortalarından itibaren oluşturulmuş olan bir kurumdur. Divanı Hümayun yüksek karar alma organlarından bir tanesidir.

Divanı Hümayun Nedir?

Divanı Hümayun 15. yüzyılın ortasında kurulmuş ve 17. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüş olan bir karar alma organıdır. Kurulduğu dönemde Osmanlı imparatorluğunun en yüksek ve en önemli karar organlarından bir tanesiydi. Tam olarak Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına kadar varlığını sürdürmüştür. Fakat 17. yüzyılın sonlarında Divanı Hümayun karar alma organı etkisini yavaş yavaş kaybetmiştir. II. Murat döneminde de sembolik hale gelmiştir.

İlk olarak bu kurum bir devlet dairesi olarak kurulmuştu. Daha sonra da İran’dan alınan devlet geleneği ile birlikte kurul haline getirilmiştir. Divanı Hümayun içerisinde yabancı ülkelerden elçiler de kabul edilirdi. Osmanlı döneminde bakanlar kurulu gibi çalışmaktaydı. Yüksek mahkeme görevi gören Divanı Hümayun en önemli kararların alındığı bir yerdi. Kuruluşu Orhan Gazi dönemine uzanan Divanı Hümayun devletin en önemli organları arasında yer almaktadır. Padişahlar ise bu kuruma başkanlık yapardı.

Divanı Hümayun Görevleri Nelerdir?

– Yürütme gücünü kullanarak karar alır.
– Devletin iç ve dış siyaseti bu karar alma organında belli olur.
– Merkez ve taşra arasında ki iç dengeyi sağlar.
– Osmanlı devletinin en önemli kararları bu organda alınır.
– Osmanlı devletinde emniyet ve asayiş bu kurumdan yönetilirdi.
– Adli ve idari yüksek mahkeme olarak kararlar alırdı.
– Osmanlı devleti vatandaşlarının bireysel olarak hukuki başvurularını inceler ve karara bağlar.

Divanı Hümayun Nerede Toplanırdı?

Divanı Hümayun’un kurulduğu yer de merak edilen bir diğer sorudur. Günümüzde İstanbul’da yer alan Topkapı Sarayı’nda Kubbealtı dairesinde toplanılırdı ve kararlar verilirdi.

Divanı Hümayun Özellikleri Nelerdir?

– Osmanlı imparatorluğunun en önemli yasama ve yürütme organı Divanı Hümayun’dur.
– Kanun yapıcı bir kurumdur.
– Merkezi İstanbul’un Topkapı sarayında yer almaktadır.
– Bireysel olarak başvuruları karara bağlardı.
– Bu kurum içerisinde Sadrazam, Padişah, İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye yer almaktadır.
– Her gün toplanan bir kurumdur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet