Dna Eşlenmesi Nedir? Dna’nın Kendini Eşlemesi Nerede Gerçekleşir?

DNA replikasyonu ya da DNA eşlenmesi, bütün organizmalarda ortaya çıkan ve DNA kopyalama işlemini gerçekleştirerek kalıtımın temelini meydana getiren biyolojik bir süreci ifade eder. Bu süreç, bir tane çift iplikli olan DNA molekülü ile başlar ve iki özdeş yapıdaki DNA’nın oluşumu ile sona erer. Orijinal çift iplikli olan DNA’nın her bir ipliği, tamamlayıcı ipliğin üretim aşamasında kalıp işlevi görür. Hücresel proofreading veya hata kontrol sistemleri replikasyonun neredeyse hatasız bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.

DNA Eşlenmesi Nedir?

DNA eşlenmesi, hücre bölünmesi esnasında DNA’nın kendisini kopyalama sürecini ifade eder. Günümüzde yapılmış olan araştırmalar sonucunda, aynı tip olan hücrelerde DNA’nın kimyasal niteliğinin ve toplam olan miktarının nesilden nesile herhangi bir değişikliğe uğramadan aktarıldığı bilinmektedir. Bu duruma göre DNA’nın bütün fonksiyonları aynı yapıdaki ata hücreden gelmiş bulunan benzer hücrelerde de aynı kalmak mecburiyetindedir.

DNA Eşlenmesi Nerede Gerçekleşir ve DNA Eşlenmesinin Aşamaları Nelerdir?

DNA eşlemesi sitoplâzma içerisinde gerçekleşir. DNA eşlenmesinin çeşitli aşaması bulunur. Bu aşamalar şu şekildedir

DNA’nın iki tane zinciri fermuar şekline benzer şekilde açılır.

Sitoplâzmada serbest biçimde yer alan nükleotidler çekirdeğin içine girer.

Nükleotidler birbiri ile eşlenir. Eşlenme esnasında adeninin karşı tarafına timin, guaninin karşı tarafına sitozin gelir.

Son olarak ise, başlangıçta DNA ile aynı türde bir DNA daha meydana gelir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet