Doğru Denklemi Nedir? İki Noktası Bilinen Doğru Denklemi Nasıl Bulunur?

X ve Y kutupları olmak bir üzere yapılacak çizgi ile beraber belli bir noktasal doğru denklemi üzerinden bulunmaktadır. Bu bağlamda doğru denklemi öne çıkar ve işlem yapılır. Özellikle hem geometrik hem de matematik açısından günümüzde birçok farklı sonucu bulmak için büyük bir öneme sahiptir.

Doğru Denklemi Nedir?

Doğru denklemi aynı zamanda doğrusal denklem ya da lineer denklem olarak ifade edilmektedir. Denklem terimlerinin her biri ya 1. dereceden değişken ya da sabit olarak bilinen denklemlerdir. Yani denklem içerisinde 2 farklı bilinmeyen olurken, Bunlar sabit ya da değişken bir şekilde ortaya çıkabilir. Böylece bilinmeyenden herhangi bir ya da birden fazla bulunabilir ya da nokta üzerindeki değer ortaya çıkarılabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse şu şekilde ele alınabilir;

X + (-Y) = 5

Bu şekilde X ekseni ile beraber y ekseni üzerinde alınacak rakamlar kapsamında denklem bu şekilde oluşturulur. Ancak bu sadece basit bir biçimde ele alınmış temel işlemdir.

İki Noktası Bilinen Doğru Denklemi Nasıl Bulunur?

İki noktası bilinen doğrunun denklemi X ve Y üzerinden alınacak rakamlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu bağlamda A(x1, y1), B(x2, y2) şeklinde bir denklem üzerinden sonuç ele alınır. Bu bağlamda iki noktası bilinen doğrunun denklemi için yapılacak formül şu olur;

y2 – y1 = y – y2

x2 – x1 x – x2

Şekilde yukarıda verilen formül ile beraber işlem yapılmak suretiyle sonuç ortaya çıkarılır. Tamamen sabit bir formül olması ile beraber bu yapı üzerinden iki noktası bilindiği vakit kolaylıkla işlem yapılabilir. Analitik işlemlerde eksi ve artı olmak üzere 4 farklı bölge yer alır. O yüzden bu bölgelere bağlı olarak X ve Y denklemi içerisinde sayıların işaretleri değişkenlik gösterebilir. İşlem yaparken ve denklemi oluştururken mutlaka rakamların işaretlerine çok dikkat etmek gerekir

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet