Düalizm Nedir, Felsefede Dualizm Neyi Savunur? İkicilik Ne Demek?

Düalizm felsefesi varlığı tanımlarken düşünce ve madde olduğu görüşünün savunulduğu akımdır. Bu akım varlığın zihinden bağımsız olduğunu öne sürer. Düalizm felsefesinde iki karşıt ilke birbirine indirgenmeden ortaya sunulmaktadır.

Düalizm Nedir?

Düalizmde varlığın düşünce ve madde olduğu görüşü söz konusudur. Latincedeki duo ile Türkçedeki ikicilik kelimelerinden türeyen düalizmde birbirine indirgenemeyecek iki farklı tez öne sürülür. Monizm ve plüralizm gibi akımların karşısında duran düalizmin filozoflarına ikici filozoflar adı verilir. Düalizmin varlığın oluşumundaki etmenleri ele aldığı, zihnin bağımsızlığını ve maddenin önemini işlediği bilinmektedir.

Felsefede Dualizm Neyi Savunur?

Felsefede düalizm varlığın düşünce ve maddenin bir ürünü olduğunu öne sürer. Onlara göre varlık daima iki ana öğede oluşur ve bu iki ana öğe birbirine indirgenemez. Beden ve zihin ya da madde ve düşünce varlığı meydana getirir. Varlık tek bir ana madde ile açıklanamayan bir türdür ve aynı zamanda zihinden de bağımsızdır.

Varlığın özünü meydana getiren iki töz bulunur. Ruh (düşünce) ve madde (beden) olarak tanımlanan bu iki töz Descartes’in görüşlerinde sıklıkla yer bulmaktadır. Ruh düşünceyi temsil ederken madde ise varlığın niteliği kaplar. Yer kaplamayan ruh ve düşünmeyen madde varlığın özünü oluşturur. Düalizm dini anlamda ele alındığında iki Tanrılı bir anlatım söz konusudur. Birbirine indirgenemeyen iki Tanrının mevcudiyetini savunan düalizme göre felsefi düşünce yolunda kötülüğe dair sorunlar önemli bir belirleyicidir.

İkicilik Ne Demek?

Birbirine karşıt olarak duran, iyilik kötülük veya ruh be madde gibi her türlü kavramın birbirine indirgenmeden, bağımsız halde bulunduğunu ifade eden görüşe ikicilik adı verilir. Düalizmin benzer görüşü savunmasından dolayı diğer adı ikicilik olarak felsefeye geçmiş, bu görüşü savunan filozofların ikici filozoflar adı verilmiştir. İkici filozofların günümüzden bugüne gelmiş en önemli temsilcilerinden biri olan Descartes ilgili akıma yönelik önemli görüşleri ile varlık kavramına farklı bir nitelik kazandırmış ve hem felsefeye hem de dinin felsefi açıdan değerlendirilmesine öncülük etmiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet