Eğitim-Sen Haberi:
Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 12

Dün ( 01 Nisan 2020) akşam aldığımız haberler tüm toplumu derinden etkiledi ve üzdü. Çapa Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’ nu kaybettiğimiz ve toplamda 601 sağlık emekçisine virüs tanısı konduğu bilgisi, salgının yıkıcı sonuçlarını görmemize neden oldu. Cemil hocayı yıldızlara uğurlamanın acısını içimizde yaşıyor, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Üzgünüz, hem de çok üzgünüz. Yaşatmak için yaşamını tehlikeye atmaktan kaçınmayan bir bilim insanını, yeminine sadık bir hekimi yitirdik. Sevgili Cemil hocam, senin şahsında tüm yitirdiğimiz sağlık emekçilerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Güle güle…

Toplamda 601 sağlık emekçisine virüs tanısı konulmuş olması, SES ve TTB tarafından günlerdir ısrarla dile getirilen uyarıların ve önerilerin ne kadar önemli ve acil olduğunu bir kez daha görmemize neden oldu. Siyasi iktidarın artık zaman geçirmeden toplumun tüm kesimleri tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak, daha geçerli önlemler alması gerektiğini düşünmekteyiz. MYK’mız bu anlamda KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından açıklanan 7 acil önlem talebinin yol açıcı olduğunu düşünmektedir.

Ayrıca, infazda eşitlik ve adalet sağlanmadan; siyasi görüşünden veya düşüncesinden dolayı cezaevlerinde olanları dikkate almadan; tutuklu gazetecilerin yaşadığı mağduriyeti gidermeden çıkarılacak bir infaz kanununun, sorunları çözemeyeceğinin açık olmasına rağmen bu konuda ısrar edilmesini doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Bugünün gündemi :

  1. Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerle ilgili çabalarımız sonuç vermiş ve taleplerimiz kabul edilmiştir. Konuyu gündemde tutmak ve sorunu çözme sorumluluğunda olanlara bunu sürekli hatırlatmak için ortaya koyduğumuz yoğun faaliyet ve fikri takip sonucunda, sorunun çalışanların lehine çözülmesinin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizmek isteriz.
  2. 28 Mart 2020 tarihinde, öğretmenlere kimi ödemelerin yapılmaması için, MEB tarafından bazı faaliyetler durdurulmuştu.  Dün (01 Nisan 2020) yayınlanan yeni bir yazı ile bazı faaliyetler durdurulan faaliyetler kapsamından çıkarılarak, meslek liselerinde çalışan arkadaşlarımızın mağduriyeti kısmi de olsa giderilmiş oldu. Bu adımın atılmasında da sendikamızın sorunu gündeme taşımak ve çözümü için ısrarcı olma konularında ortaya koyduğu çabanın, gelinen aşamada etkili olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Ancak, MEB’in sorunumuzu tam olarak anladığını düşünmemekteyiz. Bizim açımızdan sorun iki boyutludur. Birincisi, yaşanan bir kriz döneminde, sosyal devletten beklenen çalışanların ücretlerinden tasarruf etmek değil, tam tersi bu kesimlerin desteklenmesidir. 28 Mart 2020 tarihli yazı, öğretmenlere ödenmesi gereken ücretlerin kesilmesi amacıyla çıkarıldığı için, bu anlamda doğru olmamıştır. İkinci boyut ise, bu karar toplu sözleşme süreci sonucunda edinilen bir hakkın alınan bir kararla uygulanamaz hale gelmesi sonucunu oluşturmuştur. Bu adım, eksiklerine rağmen var olan, toplu sözleşme düzeneğini, bir adım ötesinde de sendikaları yok saymak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, meslek lisesi öğretmenleri için geri adım atılmasını olumlu bulmakla beraber, ortada bütünlüklü bir çözüm olamamsı ve öğretmelere ödenmesi gereken ücretler eksiksiz ödenmediği için bizim açımızdan sorun devam etmektedir. Eğitim Sen Merkez yürütme kurulunun, bu konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde hukuki girişimlerinin olacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşırız.

  1. Öğretmenlerin istekleri dışında ve mesleklerine, uzmanlık alanlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmelerinin yaratabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekmiş, bu işlemin yapılmaması gerektiğini vurgulamıştık. Ancak, genel merkezimize ulaşan bilgiler, yerel yöneticilerin bu konudaki yaklaşımının devam ettiği yönündedir. Son olarak İstanbul Beykoz Kaymakamlığı ve Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları, öğretmenlerin görevlendirilmeleri konusundaki ısrarın, tüm uyarılarımıza ve açıklamalarımıza rağmen sürdüğünü göstermektedir. Öğretmenlerin mutemetlik gibi mesleklerine ve uzmanlık alanlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmelerinden toplumsal fayda beklemek gerçekçi değildir. Öğretmenlerin sağlıkları açısından sorun oluşturabilecek her tür girişimden kaçınılmalı, yapılacak tüm görevlendirmeler uzmanlık temelli ve isteğe bağlı olarak yapılmalıdır.
  2. Son iki gündür, yardım kampanyalarının gönüllülük temelli olması gerektiğini ve kimsenin bağış yapmaya zorlanamayacağını ısrarla ifade etmekteyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen, eğitim yöneticileri çeşitli yöntemler kullanarak çalışanları bağış yapmaya zorlamaktadır. Bazı yöneticiler ise işi bir kademe daha ileriye taşıyarak, yapılan bağışların makbuzlarını dahi istemektedir. Makbuzların bağış yapmaya zorlamanın bir aracı olarak istendiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu olarak, kimsenin bağış yapmaya veya yapmamaya zorlanamayacağının altını çizer, bu konuda çalışanlara baskı yapan eğitim yöneticileri ile ilgili yasal haklarımızı kullanacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşırız.
  3. Uzaktan eğitimde ve EBA kullanımında kimi sorunlar hala devam etmektedir. Bunlar:
  • Televizyon kanallarının ayarlanmasında hala sorunlar yaşanmaktadır.
  • Çalışmak durumunda olan, özellikle kırsal bölgelerde bulunan öğrenciler, uzaktan eğitimden yeterince yararlanamamaktadır.
  • Bilgisayarı olmayan, internet bağlantısı bulunmayan evlerde öğrencilerin EBA kullanımı mümkün olmamaktadır.
  • Ders içerikleri, sunuş şekli ve hızı hala uzaktan eğitimden beklenen fayda ile uyumlu değildir.
  • Uzaktan eğitim dezavantajlı grupları yok sayarak sürdürülmektedir.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, kamusal eğitimin eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir olması özelliklerinden hareketle, MEB’in bilgisayar ve televizyon gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyacını karşılaması gerektiğini düşünmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar: Gulay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir