Eğitim ve çevrede duyarlılık artıyor

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları geçen yıl da şirketlerin/kurumların gündeminde önemli yer tuttu. Bu gelişmenin kaynağında tüketicilerin toplumsal duyarlılığı yüksek kurumların ürün ve hizmetlerini tercih etmeleri, gençlerin de önem verdikleri değerlere sahip çıkan şirketlerde çalışmayı önemsemeleri geliyor. Dolayısıyla başarılı sosyal sorumluluk çalışmaları kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor.

Müşteri ile duygusal bağ kurmak, onun önem verdiği konulara kurumun da önem verdiğini göstermek önem taşıyor. Artık tüketiciler sadece ürün ve hizmeti değil, onu üreten markanın imajını, yarattığı değerleri de satın alıyor. Bu bağlamda, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları markaların itibarını güçlendirmek, bilinirliğini arttırmak için gittikçe daha çok kullanılıyor.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) gerçekleştirdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) araştırması kapsamında 500 büyük şirketin projelerini inceledi. Toplam 1.420 projenin değerlendirildiği araştırma sonucunda şirketlerin 2019 yılında en fazla eğitim alanına yönelik sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İncelenen KSS projelerinin yüzde 38’i eğitimi konu alırken, ikinci sırada çevre, üçüncü sırada sosyal destek, dördüncü sırada kültür-sanat projeleri yer aldı.

Gündemde sağlık var

Sosyal sorumluluk projelerinin hedef kitleleri incelendiğinde ise önceliğin çocuklara verildiği gözlendi. Projelerin yüzde 33’ü çocukları hedefliyor. Daha sonra ise gençler engelliler ve kadınlar geliyor. Özellikle kadına yönelik projelerde son yıllarda büyük artış yaşanıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda bazı alanlar gelişme için önemli fırsatları sunuyor. Çevre, geri dönüşüm, engelliler ve yaşlılar alanında daha gidilecek çok yol olduğu görülüyor.

2020’nin gündemini ise koronavirüs pandemisi belirledi. Uzaktan çalışma artsa da iletişimi ve sosyal bağları güçlü tutmak isteyen hemen her kurum, projelerini sürdürmeye devam etti. Bu açıdan sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de öne çıkmaya devam ediyor. Yine küresel salgın krizinin etkisiyle sosyal hayat, eğitim ve kadına yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Tüketici, sorumlu kurumları tercih ediyor

Tüm dünyada uygulamalar benzer bir seyir izliyor. Artık tüketiciler, karşılarında daha sorumlu kurumlar, daha sorumlu çalışanlar bulmak istiyor. Kurumların toplumsal konularda takındıkları tutumlar, yöneticilerin gösterdikleri duyarlılıklar, hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından dikkatle izleniyor. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 87’si kendi önem verdiği bir konuya destek veren kurumun ürününü tercih edeceğini belirtirken, yaklaşık üçte ikisi kendi toplumsal görüşüne ters bir konuyu destekleyen kurumun ürününü almayı reddedeceğini belirtiyor.

Tüketiciler kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yaygınlaşmasını, toplumun geneline yayılmasını ve sürdürülebilir olmasını bekliyorlar… Sürekliliği olmayan projeler yeterince algılanmıyor ve kamuoyunda olumlu geri dönüş almıyor. 2020’de özgün, sürdürülebilir ve toplumsal fayda yaratan projelerin sayılarının artması bekleniyor.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet