Eşkenar Üçgenin Alanı Ve Çevresi Nasıl Bulunur, Özellikleri Nelerdir?

Eşkenar üçgenler özellikle matematikte ve geometride sıklıkla sorulan soru çeşitlerinden bir tanesini oluşturur. Bu konunun iyi bir biçimde bilinmesi ile eşkenar üçgeni ile ilgili olan tüm sorular kaçırılmadan çözülebilir.

Eşkenar Üçgenin Nitelikleri Nelerdir?

Eşkenar üçgenin çok sayıda birbirinden farklı özellikleri bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Eşkenar üçgenlerin bütün kenarları birbirlerine eşittir.
  • Bütün dış ve iç açıları birbirlerine eşit olmaktadır. Her iç açısı altmış derece ve her dış açısı ise yüz yirmi derecedir.
  • Bir eşkenar üçgen içerisinde yükseklik çizildiğinde, iki adet 30° – 60° – 90° şeklindeki üçgenler meydana gelir.
  • Eşkenar üçgen içerisindeki yükseklik, hem kenarortaydır hem de açıortaydır.
  • Eşkenar üçgenin içerisindeki herhangi bir nokta üzerinden, bütün kenarlara çizilmiş olan dikmelerin toplamları, eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit olur.
  • Eşkenar üçgenin içerinde herhangi bir nokta üzerinden kenarlara paralel olacak biçimde çizilmiş olan uzunlukların toplamları eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna eşittir.

Eşkenar Üçgenin Hesaplanması İçin Gerekli olan Formüller Nelerdir?

Bir kenar uzunluğunun a olarak belirlendiği eşkenar üçgenin alan formülü (√3 / 4) x a² şeklindeki formül ile hesaplanır.

Bir kenar uzunluğu a olarak belirlenen eşkenar üçgenin yükseklik formülü √3 x (a / 2) şeklinde olacaktır.

Bir kenar uzunluğu a olarak belirlenen üçgenin çevresi, bütün kenarlarının birbirine eşit olmasından dolayı, 3 x a olacaktır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet