Eski Türkçe Dönemi Nedir? Eserleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Eski Türkçe dönemi nedir, Eski Türkçe dönemi eserleri ve özellikleri ile ilgili tüm detayları bu yazıda okuyacaksınız.

Eski Türkçe Dönemi Nedir?

Türk Dil Tarihine bakıldığında iki temel gruplandırma olduğu görülmektedir. Bunlar “Türk Dilinin Köktürk yani Orhun Türkçesinden Önceki Dönemleri” ve “Eski Türkçe Dönemi”

Eski Türkçe Dönemi denilen bu dönemde Orhun yani Köktürk ve Uygur Türkçelerinin de yer aldığı söylenmelidir. Türkologlar; Türk dilini ilk yazılı ürünlerden başlayarak 3 dönemde ele alıp incelemişlerdir. Bu dönemler genellikle şöyle adlandırılmaktadır

Eski Türkçe,

Orta Türkçe,

Yeni Türkçe

Eski Türkçe Dönemi Eserleri ve Özellikleri

Türkologlar Eski Türkçe Dönemini 7 ile 12. Yüzyıl arası olarak sınırlandırmışlardır. Bugün eldeki bilgilere göre bu dönemin özelliği, Türk yazı dili tarihinin başlangıç noktası olmasıdır.. Yani bu dönem, Türk dilinin yazılı ürünler vermeye başladığı ilk dönemdir. Çünkü eski Türkçe dönemi öncesinde Türklerin yazıya geçmiş, Türk diliyle yazılmış herhangi bir belge bulunmamaktadır. Eski Türkçe Döneminin Özelliklerini şöyle sıralayabilmek mümkündür:

Türk yazı dili tarihinin başlangıç noktasıdır.

Eski Türkçe döneminin başlangıç aşaması ise “Köktürkçe”dir. Çünkü Türk adının geçtiği, yani tarihi kaynaklarda geçtiği yazılı kaynakların yer aldığı ve Türkçenin yapısını gerçek bilgilerle tespit edilebildiği dönemdir.

Eski Türkçe dönemi, Orhun Türkçesi yani Köktürkçeyi kapsar.

Eski Türkçe dönemi aynı zamanda Uygurca ve Karahanlı yazı dillerini de kapsar..( 7-12 yy. )

13.Yüzyıla kadar Türk dünyasının doğu kolu olarak tarif edilen doğu kolunda 2 ayrı bölgede 2 ayrı yazı dili gelişmiştir. Bunlardan ilki Ötüken’de ve sonraki yıllarda Doğu Türkistan’daki Tarım bölgesinde kullanılan Köktürkçe ve Uygurca ve diğeri de Kaşgar’da otaya çıkan Karahanlı Türkçesidir. Esasında Karahanlı ve Uygur Türkçeleri birbirinin devamı olmakla birlikte aynı zamanda iki ayrı Medeniyeti temsil ederek ürünleri ortaya koymuşlardır.

Türk dilinin tarihi temellere dayanan dönemlendirilmesi hakkındaki ilk çalışmalar ise 1936 yılında K. Groenbech ile başlamktadır. İşte K. Groenbach çalışmalarında ( Der Türkische Sprachbau, İ. 1936. s.10-14 ) Türk dilini yazılı ürünler vermeye başladığı Orhun Türkçesinden başlayarak işte bu 3 döneme ayırmıştır. Özetle, Orhun Türkçesi ilk dönemin başlangıç yazı dili olmuştur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet