Evangelist Ne Demek, Kime Denir? Evanjelistler Neye İnanırlar?

Radikal, tutucu ve uç inanışları olan Evanjelistler Hıristiyan bir topluluktur.

Evangelist Ne Demek, Kime Denir?

TDK sözlüğünde evangelist kelimesi şöyle açıklanmaktadır:

Gezici vaiz

İncil yazarı, evan

İncil’in mesajını yaymaya çalışan kimse

Evanjelistler Neye İnanırlar?

Evanjelistler dini ve siyasal düşünceyi bir arada yöneten kimselerdir. Evanjelist sözcüğünün kelime anlamı “kutsal kitaba yönelmek”tir. Evanjelistlerin inandıkları kutsal kitap kavramını açmak gerekirse; bu kişiler öncelikle İncil’e inanırlar. Yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kutsal kitaplarıdır. Fakat bununla sınırlı değildir. Kutsal kitapları aynı zamanda “Eski ahit” olarak adlandırılan Tevrat ve Zebur’dur.

Zebur’un diğer adı “Mezmur”dur. İşte evanjelistlerin inandıkları ve Hıristiyan otoritelerince kabul edilmiş İncil’lerin her birini de “Evanjel” denir.

Evanjelistler, Hıristiyan olmayanlara vaaz vererek bu kişileri de Hıristiyan olmaya davet ederler. Hıristiyanlığın radikal ve tutucu bir koludur. Tanrı’nın Yahudilere bu dünyada “Vaat edilmiş Büyük Toprakları” verdiğini ve Hıristiyanların da onlara bu konuda yardımcı olmaları gerektiğine, kendilerine ise büyük mükafatın ahirette verileceğine inanırlar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet