Faktör Analizi Nedir, Nasıl Uygulanır? Faktör Analizi Hangi Durumlarda Yapılır?

Düzenleme ve toplama açısından faktör analizi oldukça önemli bir yer tutar. Herhangi bir durum veya konuyu indirgemek ve bir araya getirerek etkin bir çözüme ulaştırma noktasında kullanılmaktadır.

Faktör Analizi Nedir?

Değişkenler içerisinde korelasyonlu olanları bir araya toplamak, daha düşük sayıda faktör elde etmek ve değişken sayısını azaltmak suretiyle, yorumlama ile görselleştirme kolaylığı sağlama yöntemine faktör analizi denir. Bu bağlamda farklı konular belli kavramlar üzerinden ele alınarak gruplara ayrılır. Böylece değişik konular çok daha etkin bir şekilde anlaşılmış olur.

Faktör Analizi Nasıl Uygulanır?

Aslına bakılırsa faktör analizi oldukça kolay bir şekilde yapılan uygulamalar içerisinde bulunmaktadır. Hatta günlük yaşamda çok yaygın kullanılan bir analiz olduğunu dile getirmek mümkün. Örneğin ilgilenilen konular içerisinde fizik, kimya, iktisat ve işletme, biyoloji ve maliye olsun.

Şimdi bunu 2 faktöre indirmek gerekirse 1. faktör fizik, kimya, biyoloji olur. 2. faktör ise iktisat, işletme ve maliyet olur. Bunları daha kolay bir noktaya indirgemek istendiğinde, Faktör 1 fen olabilir, faktör 2 ise sosyal olabilir. Bu şekilde faktör analizi üzerinden durum çok daha kolay bir nitelik kazanmış olur.

Faktör Analizi Hangi Durumlarda Yapılır?

Özellikle ele alınan konuları daha anlaşılır bir hale getirmek için faktör analizi kullanılmaktadır. Genel olarak hem eğitim hayatında hem de çalışma hayatında ve bilimsel konularda yapılır. Böylece bireylerin de ilgilendiği alanlar ayrılmak suretiyle daha etkin bir çalışma imkanı elde edilir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet