Hegemonya Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Hegemonya Kurmak Ne Demektir?

Hegemonya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tahakküm

2- Boyunduruk

3- Egemenlik

4- Baskı

Hegemonya Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Bir devletin başka ülkelere ait topraklarda egemenlik sağlamasına hegemonya denir. Hegemonya silah zoruyla olabileceği gibi kültürel ve ekonomik açıdan da olabilir. Başka bir ülkenin hegemonyası altında olan ülkeler, siyasal ve ekonomik özgürlüklerini kaybederler.

Örnek Cümleler:

1- Osmanlı Devleti, tarih boyunca hegemonya kurduğu ülkelerin tamamında hoşgörü politikası uygulamıştır.

2- Birçok Avrupa ülkesi, 1492 yılından itibaren Amerika’da hegemonya kurmaya başladı.

Hegemonya Kurmak Ne Demektir?

Hegemonya kurmak, bir ülkenin, başka ülkeleri siyasi ve iktisadi açıdan tahakküm altına alması anlamına gelir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet