Hiyalin Kıkırdak Nedir, Özellikleri Nelerdir? Nerede Bulunur?

Kıkırdak eklemlerde, kulakta, göğüs kafesinde, boğazda, burunda ve omurlar arası disklerde yer alır.

Hiyalin Kıkırdak Nedir?

Vücudumuzda üç farklı kıkırdak çeşidi vardır. Bunların hepsi de bulundukları yerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak farklı özelliklere sahiptir. Hiyalin ise, en sık rastlanan kıkırdak tipidir. Hiyalin sözcüğü, Yunanca’da hyalos yani “cam” sözcüğünden gelir.

Hiyalin Kıkırdağının Özellikleri Nelerdir?

Yarı saydam görüntüsü ve matrisi nedeni ile bu ismi almıştır. Hiyalin kıkırdağı, hareketli eklemlerde yer alır. Aynı zamanda kemiklerin içinde kemikleşme merkezi olarak da çalışacak bir şekilde bulunur. Buna ek olarak gırtlak, burun ve nefes borusu gibi büyük solunum yollarının duvarlarında da yer alır. Hiyalin kıkırdağa mikroskop ile bakıldığı zaman bazı hücrelerin birbirinden ayrılmadığı, ikili ya da üçlü bir şekilde kaldığı görülür. Bunlara da izogen gruplar adı verilir.

Matriksindeki kollojenin geneli tip 2 kollojendir. Aynı zamanda hiyalin kıkırdağı, organizmada en çok bulunan kıkırdak tipidir. Bu kıkırdaklar, çok az bükülebilir özelliktedir. Aynı zamanda, içerdiği kollajen fibriller nedeni ile basınca karşı da çok dirençlidir. Kondrositleri yuvarlak ya da oval bir şekilde olup lakünler içinde tek ya da birkaç tanesi de birlikte yer alır.

Hiyalin Kıkırdağı Nerede Bulunur?

Hiyalin kıkırdağı, en sık görülen kıkırdak çeşididir ve genellikle de hareketli eklemlerde yer alır. Bu kıkırdak, hareket etmemizi sağlar. Bu nedenle en önemli kıkırdaklar arasında yer alır. Aynı zamanda hiyalin kıkırdaklar, kemiklerin içinde kemikleşme merkezi olarak çalışacak bir şekilde yer alır. Buna ek olarak da gırtlak, burun ve nefes borusu gibi büyük solunum yollarının duvarlarında da yer alır. Aynı zamanda embriyoda tüm iskelet hiyalin tipindedir. Erişkinlerde ise, kaburgaların göğüs kemiğine bulunan tutunma yerindeki kıkırdaklar ve burun kıkırdakları hiyalin kıkırdağıdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet