Homunkulus Nedir? Humunculus Haritası Ne Demek?

Homunkulus “adamcık” anlamına gelmektedir. Sahip olduğu bu anlamın kaynağı geçmiş dönemde yapılan araştırma ve deneylere dayanır.

Simya Alanında ve Nörolojide Homunkulus

Simya alanındaki ilim insanları birçok konuya yönelmişlerdir. Bunlar arasında en ilginç olanı insan oluşumuna dairdir. O devirdeki bilge kişiler spermin içinde minyatür bir insan taşıdığına inanırdı. Dolayısıyla dişi vücuduna ihtiyaç duymadan insan oluşturma çabalarına girişmişlerdir. 16. yüzyılda yaşamış olan modern tıbbın öncülerinden Paracelsus, minyatür adam yapma girişiminde bulunmuştur.

Modern bilim bakımından homunkulus farklı bir anlama sahiptir. Buradaki anlamı beyin ile alakalıdır. Beyinde vücuttaki organların istemli olarak kontrol edildiği bölgeler vardır. Bunlar işaretlendiği zaman yukarı – aşağı doğrultusunda bir şerit oluşturduğu görülür. Buna motor korteks adı verilir.

Beyin iki yarım küreden meydana gelir. Sağ yarımküre bedenin sol kısmını, sol yarımküre bedenin sağ kısmını yönlendirir. Bu nedenle iki motor korteks bölümü bulunur. Homunkulus sadece beyindeki bölgelerin temsili şeklinde ortaya çıkmamaktadır. Motor korteksinin yanında duyusal korteks de mevcuttur. Bu bölgedeki algıları kontrol eden kısma duyusal homunkulus denilir.

Homunkulus haritası denildiğinde günümüzde “motor haritası” karşımıza çıkmaktadır. Bu haritada, eller ve yüz gibi ince kontrol edilmesi gereken bölgeler en büyük alanları kaplamaktadırlar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet