İcare Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? İcare Akdinin Sahih Olma Şartları Nelerdir?

Arapça kökenli bir sözcük olan “icare” sözcüğü aynı zamanda İslam Hukukunda bir terim olma özelliğine sahiptir.

İcare Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

İcare sözcüğünün günümüzde kullanılan karşılığı “kira”dır. Yani bir mülk sahibinin başka bir kimseye belirli bir süre ve bir bedel karşılığında kullanımına izin vermesine kiralama denir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de icare sözcüğü “kira, icara vermek” şeklinde açıklanmıştır.

İcare Akdinin Sahih Olma Şartları Nelerdir?

İslam Hukukunda ise “icare” kavramı klasik fıkıh literatüründe menfaat ve emeğin bir bedel karşılığında ve süreli olarak temlik ve tahsisini konu edinen akit türlerini ifade eden özel bir akdin adı olagelmiştir. Sahih icare akdinin şartları şunlardır:

Akdin bedelinin anlaşmazlığa sebep olmayacak ölçüde biliniyor olması şarttır.

Öte yandan akdin süresinin belirlenmiş olması şarttır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet