İdari Yargı Nedir, Ne İşe Yarar? İdari Yargı Hakimleri Hangi Davalara Bakar?

İdare mahkemeleri, vergi idaresi dışında kalan idarelerin yaptıkları tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetler. Aynı zamanda, vergi mahkemeleri vergi idaresinin yaptığı vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluk denetimini de gerçekleştirir.

İdari Yargı Nedir?

İdari yargı, kamu idarelerinin yürüttükleri işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimini gerçekleştiren ve mahkemeler topluluğuna denir. İdari yargı, ilk derece mahkemeleri olarak idare ve vergi mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri olarak bölge idare mahkemeleri ve yüksek mahkeme olarak Danıştay’dan oluşur.

İdari Yargı Ne İşe Yarar?

Bölge idare mahkemeleri idari yargıda vergi ve idare mahkemelerinin bazı kararlarına karşı yapılan istinaf kanun yolu başvurularını karara bağlamakla görevli olan bir yüksek mahkemedir. İdare mahkemelerinin görevleri ve kuruluşu 2576 sayılı kanun ile düzenleniyor. İdare mahkemelerinin yargı çevresinin değiştirilmesi ya da belirlenmesine HSK tarafından karar verilir.

İdari Yargı Hakimleri Hangi Davalara Bakar?

Danıştay, idari mahkemeler tarafından verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı hüküm ve kararların son incelemesinin yapıldığı merciidir. Kanunla gösterilen belli başlı davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapar. Danıştay ise, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen kanun tasarıları, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek, kamu hizmetleri ile ilgili yapılan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet