İdea Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Felsefede İdea Ne Anlama Gelir?

İdea kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Fikir 2- Öz 3- İçsel 4- Cevher 5- Töz

İdea Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İdea kelimesi, sadece zihinde var olan, hayal edilebilen ve düşünülebilen olgu demektir.

Felsefede İdea Ne Anlama Gelir?

Felsefede idea, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan, gözlem ve deney yoluyla değil, sezgi ve keşif yoluyla idrak edilebilen şeylerin toplamıdır. Platon’a göre, dünyadaki her şey idealar aleminin bir yansımasından ibarettir. Gerçek ve mükemmel olan, duyularla algılanabilen nesneler değil, ”bilkuvve” olarak nitelendirilen idealardır.

Platon, bazı eserlerinde idea kelimesi yerine ”töz” kelimesini kullanmıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet