İhvan Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? İhvan Kimlere Denir?

Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama ve mazmun hem düz yazılarda hem de şiirlerde kullanılır. Örneğin ihvan-ı din, din kardeşleri, yani Müslümanlar demektir.

İhvan Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre ihvan kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kardeş kadar yakın olan, birbirlerine kin ve haset gütmeyen arkadaşlar, dostlar

İkinci Anlamı: Aynı tarikata mensup olan dervişler

Örnek Cümle:

”Biz ihvan ile yola çıktık, bu nedenle düşmandan korkmayız.”

İhvan Kimlere Denir?

Hem çok yakın arkadaşlara hem de aynı tarikatta olan mutasavvıflara ihvan denir. İhvan, arkadaştan farklı bir kavramdır. İhvan olarak nitelendirilen kişilerin birbirleri için yapmayacakları fedakarlık yoktur.

İhvan-ı Ba-Safa terimi ise birbirine karşı yalansız olan dostlar manasına gelir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet