İkizkenar Yamuk Nedir? İkizkenar Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur?

Günümüzde kullanılan geometri biliminde doğru, yay, ışın, açı ortay, kenar ortay gibi temel ifadeler ön plana çıkmaktadır. Okullarda ders niteliğinde verilen geometri, matematiğin alt dalı olarak işlev görmektedir. Derslerin içeriğinde uzunluk, alan, hacim, yüzey, açı gibi kavramlar işlenmektedir. Öğretilen bu kavramlar yaşamın her alanında kullanılabilmektedir. Örneğin yol, köprü, makine, gemi, uçak yapımı; öğrenilen geometrik kavramlar aracılığıyla pratiğe dökülmektedir.

İkizkenar Yamuk Ne Demektir?

İkizkenar yamuğun anlamının açıklanabilmesi için öncelikle yamuğun ne olduğu aktarılmalıdır. Yamuk, en az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene denilir. Paralel kenarlar, yamuğun tabanlarını simgelemektedirler. Paralel olmayan kenarlar ise yanal kenarlar şeklinde adlandırılır.

Yamuğun yanal kenarları üzerinde bulunan açılara bütünler denilmektedir. Yan kenarların orta noktalarını birleştiren bir doğru parçası bulunur. Bu parça ise orta taban olarak ifade edilir. Orta tabanın uzunluğu şu şekilde ortaya çıkarılır: Alt ve üst tabanların uzunlukları toplanarak ikiye bölünür. Bölünme sonucu meydana gelen toplamın yarısı, orta taban uzunluğuna eşittir.

Bu bağlamda yan kenarları eşit olan yamuğa, ikizkenar yamuk adı verilmiştir. İkizkenar yamukta köşegenler dik olduğu zaman yamuğun yüksekliği orta taban uzunluğuna eşit kılınır. Bir ikizkenar yamuğun köşegen uzunlukları eşit olur. Buna ek olarak köşegenlerin ayırdığı parçalar birbirine eşit sayılır. Aynı zamanda yamuğun karşılıklı kenarları birbirine eşit kabul edilir.

İkizkenar Yamuğun Alanı Nasıl Bulunur?

Bir yamuğun ikizkenar olabilmesi için taşıması gereken koşullar bulunmaktadır. İlk olarak yamuğun tabanındaki açılar eşit olmalıdır. İkinci koşulda ise yamuğa ait köşegenler de eşit durumda olmak zorundadırlar. Üçüncü koşulda köşegenler ve tabanlar arasındaki açıların aynı olması gerekmektedir. Dördüncü koşulda zıt açıların toplamı 180 ° olmalıdır. Son koşulda ise bir yamuk etrafında bir dairenin tarifi yapılabiliyorsa, bu durumda yamuk ikizkenar kabul edilir.

Yamuk, ikizkenar olma koşullarını taşıdığı taktirde alanı şu şekilde hesaplanır: Yükseklik, alt taban ve üst tabanın toplamı ile çarpılır. Ortaya çıkan sonuç ikiye bölünür. Böylece ikizkenar yamuğun alanı hesaplanmış olmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet