İlkel Zıt Anlamlısı Nedir? İlkelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

İlkel kelimesi, mecazi anlamda davranışları ya da konuşması incelikten yoksun olan kaba insanlar için kullanılır.

İlkelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

1- Modern:

Modern sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiştir. Çağın gerekliliklerine uygun davranan insanlar ve toplumlar modern olarak tanımlanır.

Örnek cümle:

Atık geri kafalılığı bırakıp daha modern bir insan olmalısın.

2- Medeni:

Arapça ”şehir” anlamına gelen ”Medeni” kelimesinden türetilmiş olan medeni kelimesi de ilkel ile zıt anlamlıdır.

Örnek Cümle:

Medeni toplumlar her zaman için gelecek nesilleri düşünerek hareket eder.

3- Uygar:

Uygar kelimesi, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olan ”Uygurlardan” dilimize geçmiştir.

Örnek cümle:

Hem sanat hem de teknoloji alanında gelişme gösteren toplumlar uygar olabilir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet