İnterfaz Evresi Nedir, Kısaca Özellikleri Nelerdir?

Dünya çapında birçok farklı üreme yöntemi bulunmaktadır. Ancak ortak şekilde tüm yöntemler mitoz ve mayoz bölünmeye gelir. Hücresel bir bölünme ile beraber çoğalma olarak ile getirilebilecek olan mayoz ve mitoz bölünmeler, kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılır. Bu bağlamda interfaz evresi mitoz bölünme için oldukça önemlidir.

İnterfaz Evresi Nedir?

İki mitoz arasında gerçekleşmiş olan evreye İnterfaz evresi adı verilir. Bölünmenin esas evreleri içerisinde İnterfaz evresi bulunmaz. Bu bölüm daha çok canlının hayatsal açıdan fonksiyonlarının gerçekleştiği evre olarak ifade edilir. Bu bağlamda birçok farklı yaşamsal fonksiyon öne çıkar ve belirli bir evre olarak oluşma gerçekleşir.

Özellikle büyüme ve beslenme ile beraber biyokimyasal tepkimeler bu süreç içerisinde ön plana çıkar. Böylece canlının yaşamak için gerekli olan yapıları İnterfaz evresi üzerinden önemli bir noktaya ulaşmaktadır. Bu yönüyle eşeyli üreme kapsamında hücresel bölünme ile beraber, artık canlı oluşumu için gerekli bütünlük yakalama evresi olarak da değerlendirilir.

İnterfaz Evresi Kısaca Özellikleri Nelerdir?

Yeni bölünmüş olan bir hücrenin, çekirdek bölünmesine kadar geçtiği evre interfaz evresi şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda ortak şekilde belli başlı bazı özellikler üzerinde İnterfaz evresi öne çıkmaktadır.

– Organel sayısı artar.

– ATP ve protein sentezi artar.

– Hacim olarak hücre büyür.

– Yeterli ATP üretimi ile beraber hücre bölünme komutu verilir.

– DNA eşlenir ve kromatin sayısı 2 katına çıkar.

– Sentrozomlar eşlenir.

– Bölünme ile beraber enzimler sentezlenir.

– DNA sentezi durması ile beraber RNA sentezi devam eder.

Genel olarak İnterfaz evresi ile beraber yukarıdaki özellikleri ön plana çıkar. Tabii bu özelliklerde kendi içerisinde farklı evreler üzerinden isimlendirilir. Yani İnterfaz evresi S evresi ile beraber, G1 ve G2 evreleri şeklinde gerçekleşir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet