İsim Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur? Cümle Örnekleri İle İsim Cümlesi

Eğer bir cümle isim cümlesi ise varlık ismi çoğunlukla cümle sonunda ve ek almış bir şekilde bulunmaktadır. Cümle devrik ise o zaman fiil ya da isim cümle ortasında veya başında bulunabilmektedir. İsim cümlelerini farklı zamanlarda çekimlemek mümkündür.

İsim Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?

İsim cümlesi, ad cümlesi olarak da bilinmektedir. Bu tür cümlelerin yüklemleri fiilden meydana gelmez. İsim cümleleri içerisinde fiil soylu kelimelere rastlamak mümkündür. Fakat yüklemin isim görevinde olması gerekmektedir. İsim cümlelerinde, isim soylu olan kelimeler ek fiil yardımı ile yükleme çevrilmektedir.

Yüklemi isimden meydana gelmiş olan cümleler isim cümlesi olarak adlandırılmaktadır. Eylem yerine kullanılan isimler ek alarak cümle içinde kullanılmaktadır. Bir cümledeki eylem -mak ya da -mek eki almıyorsa o zaman cümle isim cümlesidir.

İsim cümlelerin yüklemi isim soylu olarak ifade edilir. Bu isim soylu yüklemler ek fiil almaktadır. İsim cümleleri genelde yalnızca özne ile yüklemden meydana gelmektedir.

Papatya buketi, şimdiye kadar aldığım en güzel hediye

Bahçeniz çok güzelmiş

Yemek oldukça güzeldi.

Arkada gördüklerin Toros Dağlarıdır.

İsim cümlelerinde “değil” ifadesini kullanarak cümleyi olumsuza çevirmek mümkün olmaktadır. Bunun yanında bu özellik ile cümlenin isim cümlemi mi yoksa fiil cümlesi mi olduğu da bulunabilmektedir. Fiil cümlelerinde olumsuz hali için -me olumsuzluk eki kullanılması gerekmektedir.

Yemek güzel değildi.

Bu kişi ben değilim.

Adlaşmış olan ad zarfları var ile yok cümleleri de isim cümlesi olmaktadır.

Ağaçlarda kuşlar var.

Buzdolabında meyve yok

İsim cümlelerinde kimi zaman ek fiiller gizli olarak bulunmaktadır.

Karşıda gördüğünüz bina bizim evimiz(dir).

İsim cümlelerinde de bazen fiil cümlelerinde olduğu gibi yüklem cümle sonunda değil de başta ya da ortada olabilmektedir.

Su gibidir güzelliği. (Burada gibidir yüklem görevi görmektedir.)

İsim cümlelerinde bulunma eki almış olan yer tamlayıcıları ile zarflar da kullanılabilmektedir.

Bu sabah gökyüzü pürüzsüz

Bahar geldiğinden beri kuşlar büyük bir neşe içinde

Ek fiiller, isim cümlelerinde kelime sonunda kullanılarak isim soylu kelimenin yüklem olmasını sağlamaktadır. İmek fiilinin ek olarak kullanımı ile meydana gelmektedir. Çoğunlukla bitişik bir biçimde yazıldığı görülmektedir. Ek fiiller genellikle üç kipe göre çekimlenmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet