İsim Kökü Nedir? İsim Kökü İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

Ad soylu olan sözcükler isim kökü olarak adlandırılmaktadır. Bu sözcükler varlıkları, duyguları ya da kavramları karşılayabilmektedir. Sınavlarda da sıklıkla çıkması sebebi ile konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

İsim Kökü Nedir?

Canlı, cansız varlıkların, duyguların, kavramların, düşüncelerin ifade edilebilmesi amacı ile kullanılan kelimeler isim kökü olarak adlandırılır. İnsan bir isim köküdür ve varlıkları ifade etmek için kullanılır. Rüya bir kavramdır. Nefret bir duygudur. Bu kelimelerin tamamı ek almamıştır. Kök halindeki bu kelimeler isim kökü olarak isimlendirilmektedir.

İsim kökleri cümle içerisinde kullanılırken sıfat, isim, zarf, edat, bağlaç, zamir olarak kullanılabilmektedir. İsim köklerini anlamak için kökün sonuna -mek/-mak eklerinin getirilmesi gerekir. Eğer bu ekler geldiği zaman kelime anlamsız oluyorsa o zaman isim kökü olduğu söylenebilir.

Git kökünün sonuna -mek eki getirildiğinde “gitmek” olur. Bu kelime anlamlı bir kelime olduğu için fiil kökü olarak isimlendirilmektedir. Ev kelimesinin sonuna -mek eki getirildiği zaman “evmek” kelimesi ortaya çıkar. Bu kelime anlamlı değildir. O zaman ev kelimesi isim köküdür.

İsim Kökü ile İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

Ev boyanınca oldukça şirin oldu. (Burada kullanılan ev kelimesi ve şirin kelimesi isim köküdür.)

İsim köküne pek çok örnek verilebilir. “ağaç, ev, şirin, güzel, akıllı, tahta, kalem, kelebek, ayı, köpek, kedi, vazo, çiçek, saksı, kış, mavi, şehir, rüzgar, kar, gerçek, çile, yürek, yasak” kelimelerinin tamamı isim köküdür. Bu kelimeler örneklerle çoğaltılabilir.

Doğada bulunan varlıkların çıkardıkları sesler yansıma kök olarak isimlendirilir. Bu sözcükler de isim kök olarak ifade edilmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet