İstasyon Tekniği Nedir Ve Faydaları Nelerdir?

Öğretim sürecinde, öğrencilerin düşünme becerilerini, üretkenliklerini geliştirici bir öğretim tekniği olan istasyon tekniğinin pek çok faydaları bulunmaktadır.

İstasyon Tekniği Nedir ve Faydaları Nelerdir?

İstasyon tekniğinde sınıf, öğretmen tarafından gruplara ayrılır. Oluşturulan bu gruplarda farklı niteliklere sahip öğrencilerin yer almasına dikkat edilir. Yani heterojen yapıda gruplar oluşturulur. Her bir istasyonlardaki çalışma süreleri, çalışma konusu, öğrencilerin seviyesine ve dersin süresine göre belirlenecektir. İstasyon tekniğinin çok fazla yararı vardır. İstasyon tekniğinin faydaları şunlardır:

İstasyon tekniği öğrenciyi merkeze alan bir öğrenme tekniğidir. Bu sebeple öğrencilerin sürece aktif katılımına olanak sağlamaktadır

İstasyon tekniğinin çok önemli bir diğer faydası da yeteneklerin ortaya çıkarılmasına tanımasıdır. Çünkü istasyon tekniğinde, öğrenciler becerilerini sergileme olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. Bu yönüyle öğrencilerdeki özel yeteneklerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan bir öğretim metodudur.

İstasyon tekniğinde öğrenciler arasındaki iletişim ve işbirliği güçlenmektedir. Bu yönüyle istasyon tekniği öğrencinin dışa dönük olmasına imkan tanımakta dolaylı olarak sosyalleşmesine, kendini ifade edebilmesine de olanak vermektedir.

İstasyon tekniği ile öğrencilerin değişik zeka alanlarını kullanmalarına imkan verilmektedir.

İstasyon tekniğinin bir başka faydası da derse katılıma olumlu yönde katkı sağlamasıdır. Çünkü istasyon tekniği, içerisinde ilgi çekici etkinlikleri barındırdığından derse katılmak istemeyen öğrencilerin bile aktif bir biçimde katılımını sağlamaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet