İvme Zaman Grafiği Nedir? Eğimi Neyi Verir?

Genel olarak ivme terimi hız vektörünün gösterdiği şiddetteki artış şeklinde olmaktadır. Hızda meydana gelen azalışa ise yavaşlama adı verilir. Fizik içerisinde, hız vektöründe görülen bir değişim ivme şeklinde kabul edilir. Dairesel bir harekette, hız vektörünün yönünde oluşan değişim merkezcil bir başka ifade ile merkeze doğru olan ivmeye sebep olur. Bir cismin kazanmış olduğu ivmelenme ise bu cisme uygulanmış olan kuvvetin kütlesine bölümü ile ortaya çıkan bir fonksiyonudur.

İvme Nedir?

Fizikte ivme, hızın zaman karşısındaki türevi şeklinde tanımlanır. İvmenin büyüklüğü ise uzaklık/zaman² şeklinde olan vektörel bir niceliktir. Bu nicelik cismin hem yönünün hem de hızının şiddetinde meydana gelen değişimini gösterir. İvmeölçer vasıtası ile ölçülmekte olan ivmenin SI şeklindeki birimi metre/saniye² biçiminde gösterilir.

İvme Zaman Grafiğinin Altında Kalan Alan Neyi Verir?

Bir ivme-zaman grafiğinin altında kalan alan, hızda meydana gelen değişimi gösterir. Başka bir ifade ile belirli bir süre aralığında ivme grafiğinin altında bulunan alan, bu zaman aralığında yer alan hız değişimine eşit olur.

Bir İvme-Zaman Grafiğinin Eğimi Neyi Verir?

İvme ve zaman grafiğinin altında kalmış olan alan hız değişimini verir. Bu durumda toplam olan hız değişimi kısımlarının cebirsel toplamından elde edilir. Bir ivme-zaman grafiğinin eğimi ise “sarsım” olarak isimlendirilen bir değeri temsil eder. Bu değer, ivmenin değişim oranını ifade eder.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet