Kara Zıt Anlamlısı Nedir? Karanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kara kelimesi, TDK’ya göre birden fazla anlam içermektedir. Bunların başında ise yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölümü yani toprak olan kısmıdır. Kara kelimesi ayrıca, en koyu renk, siyah, renkte olan, kötü, uğursuz ve sıkıntılı durumları ifade etmek için kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kara kelimesinin ifade ettiği anlamların karşıtı yani zıt durumda olan anlamlarda kullanılan kelimelere ise zıt anlamlı kelime yahut kelimeler denilmektedir. Bu kelimeler kullanıldığında kara kelimesinin anlattığı durumun tam tersi olan bir durumun anlatımı için kullanılırlar.

Kara kelimesinin kullanımı doğrultusun işaret ettiği anlam da değişmektedir. Örneğin koyu bir renk ifade etmek için kullanılıyor ise kara kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; ak ve beyaz kelimeleri olmaktadır. Ancak kara kelimesi denizle kaplı durumda olmayan bir toprak parçası olan Kara’yı ifade ediyorsa bu durumda kara kelimesinin zıt anlamı olan kelime deniz sözcüğüdür.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet