Karşıt Zıt Anlamlısı Nedir? Karşıtın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Karşıt kelime anlamı olarak bir şeyin aksinde olan, bir şeyin tam tersi durumunda bulunan anlamına gelmektedir. Kendi başına “zıt anlam” manasında da kullanılabilir.

Karşıtın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Karşıt kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre en temelde kullanılan 3 adet zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki zıt kelimesidir. Zıt kelimesi, karşıt kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.

Karşıt kelimesinin bir diğer zıt anlamlı kelimesi aykırıdır. Aykırı kelimesi de karşıt kelimesinin zıt anlamlısı olacak şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karşıt kelimesinin son zıt anlamlı kelimesi aksidir. Aksi kelimesi de karşıt kelimesinin zıt anlamlısı olarak günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Sonuç olarak karşıt kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri olarak zıt, aykırı ve aksi kelimeleri kullanılabilir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet