Kelam İlmi Nedir? Kelam İlmi İçin Bilginin Kaynakları Nelerdir?

Kelam ilmi konusu bakımından İslam’ın inanç alanına odaklanmaktadır. İman, Kur’an-ı Kerim’de yazan her şeye inanmak anlamına gelmektedir. Kelam ilmi konu bakımından Kur’an-ı Kerim’de yer alan vahiylerin bütünü ve bu vahiylerin iman esaslarını ele almaktadır.

Kelam İlmi Nedir?

Kelam sözlük anlamı olarak yaralamak ya da etkilemek anlamlarına gelen sözcüğün kökünden türemiştir. Anlamı ise bir fikri tam anlamı ile anlatan söz demektir. Kelam ilmi, amacı dikkate alınarak farklı şekillerde de tanımlanabilmektedir.

Kelam ilmi, İslam’ın konularını irdeler. Tarihsel anlamda da bu çerçevede gelişim göstermektedir. Kelam ilimi iman ile ilgili konularda yöneltilen sorulara mantıklı cevaplar veren bir teolojik felsefe olarak da nitelendirilmektedir.

Kelam ilmi metotları birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanında yöneltilen sorulara verilen cevaplarda da farklılıklar olabilmektedir. Kelam ilmi ilk başlarda fıkıh içinde okutulmaktaydı. sonradan ise ilm-i tevhid olarak isimlendirilmiştir. Hz. Muhammed (SAV) döneminde dini konular ile ilgili felsefi tartışmalar görülmemektedir. Örnek vermek gerekirse kader konusu hicri birinci yüzyıl dolaylarında ele alınıp tartışılmaya başlanmıştır.

Kelam İlmi İçin Bilginin Kaynakları Nelerdir?

Kelam ilmi için 3 iman esası şu şekilde sıralanabilmektedir;

Allah’a iman etmek

Peygamberlere iman etmek

Ahirete iman etmek

Kelam ilmi varlıkların nasıl var olduğu, Allah’ın zatı ve sıfatı, varlıkların nitelikleri, varlıkların sonunun olup olmadıkları, varlıkların ne şekilde yok olacağı ile ilgili konuları incelemektedir. Allah’ın mutlak varlığı birliği, Allah’ın varlık alemi ile olan ilişkileri ile ilgili sorulara akli cevaplar vermektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet